Eigenschap:Vervangt

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Een verwante bron die wordt verdrongen, verplaatst of vervangen door de beschreven bron.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


dct:replaces (dct | dct)