Eigenschap:Uitgegeven

Type eigenschap
:
Datum
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
nee
Weergave op formulieren
:
Datum
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Datum van de formele uitgifte ( bijv. publicatie) van de bron.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


dct:issued (dct | dct)