Eigenschap:Herkomst

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Een overzicht van alle wijzigingen in de eigendomsverhoudingen en de bewaring van de resource sinds zijn creatie die van belang zijn voor de authenticiteit, integriteit en interpretatie zijn .
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


dct:provenance (dct | dct)