Eigenschap:Geldig

Type eigenschap
:
Datum
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
nee
Weergave op formulieren
:
Datum
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Datum ( vaak een omtrek ) van de geldigheid van een resource .
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


dct:valid (dct | dct)