Eigenschap:Datum beschikbaar

Type eigenschap
:
Datum
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Datum
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Datum ( vaak een bereik) dat de bron geworden of zullen beschikbaar komen .
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


dct:available (dct | dct)