Eigenschap:Afbeelding URL

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
URL
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
C
D
G
M
P
S
a
b
c
d
g
k
l
m
p

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).