aquatisch

Eigenschappen

VoorkeurslabelaquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent.
DefinitieAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken.
Toelichting op definitieEen aquatisch ecosysteemEen gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water. is bijvoorbeeld een vijverGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap. of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrischTerrestrisch betekent letterlijk Aards; in sommige betekenissen wordt ermee bedoeld: op het land. wat aan landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. gebonden betekent.


Het water betreffend. Tegenstelling: terrestrischTerrestrisch betekent letterlijk Aards; in sommige betekenissen wordt ermee bedoeld: op het land.. Marechal, P., Woordenwijzer EcologieEcologie, oecologie of omgevingsbiologie is een biologische vakwetenschap. De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). Biotische en abiotische factoren samen vormen een ecosysteem.. Reaal Uitgevers, Lisse, 1991. (AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.)

In het water levend, op het water betrekking hebbend. 
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.ecopedia.be/encyclopedie/aquatisch, https://www.aquo.nl/index.php/Id-c5e2ad6a-3f2f-43bc-9c52-5b4b7e6161e1
Afbeelding van2444-master.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent.Breder
  • ongeclassificeerd ding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent.Gerelateerd
  • aquatisch ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
waterdier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederaquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent.
aquatische landbouw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanaquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent.
aquatisch ecosysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdaquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent.
Rdf.jpg