abundantie


Eigenschappen

Voorkeurslabelabundantie
DefinitieHet aantal van een soort dat men op een bepaalde oppervlakte en/of gedurende een bepaalde tijd waarneemt.
Synoniemabundanties
Toelichting op definitieMate waarin een bepaald soort organisme of groep van organismen voorkomt.

Ecologische normen waterbeheer. Deeladvies III: beschrijving van de parameters. Gezondheidsraad, Rapport no. 89/21, den Haag, 1989.

Het begrip abundantie (talrijkheid) is in het vegetatiekundig onderzoek aan levensgemeenschappen een maat voor het voorkomen van soorten op een bepaalde oppervlakte of in een bepaald volume.[1]

Als abundantiemaat kan gebruikt worden: - dichtheid: aantal individuen per oppervlakte of volume,
- frequentie: het percentage van het totale aantal deelmonsters, waarbinnen de soort is aangetroffen,
- bedekking: een maat voor de verticale projectie van de planten op de bodem,
- biomassa: meestal drooggewicht van de bovengrondse spruit of de gehele plant, maar het kan ook geschat worden uit het versgewicht,

- relatieve abundantie: percentage voor soortsabundantie van het totaal van abundanties voor alle soorten.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-44ff623b-b4e5-4ccd-9f59-a53ae2c6092d, https://nl.wikipedia.org/wiki/Abundantie_(ecologie)

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abundantieBreder
abundantieBron van
abundantieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
abundant (Begrip)Gerelateerdabundantie
meting (Begrip)Gerelateerdabundantie
Rdf.jpg