RxM00FC02C30001E42D00000000R_Access

ArchiMate-relatie RxM00FC02C30001E42D00000000R_Access
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : 
Relatie-id  : Id-f306669f-184d-257b-7429-246fa1eed327
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Vanaf  : Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen (BusinessProcess)
Naar  : Boring (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
ArchiMate-views  :