bentivoor

Eigenschappen

Voorkeurslabelbentivoor
DefinitieBenthoseter
Synoniembentivoren, benthivoor, benthivoren
Toelichting op definitieKleinere vissen eten over het algemeen zoöplankton (planktivoor) en grotere vissen schakelen over op bodemvoedsel (benthivoor).

Als benthivoor worden beschouwd pos, brasem en blankvoorn >15 cm. Pos is facultatief

benthivoor. Vanuit ecologisch oogpunt is het bodemwoelende benthivore visbestand het meest van belang. Als bodemwoelend bestand wordt beschouwd het bestand aan brasem > 15 cm. Brasem> 15cm foerageertop muggenlarven in de bodem door bodemmateriaal te filtreren. De hierbij optredende bodemwoeling leidt tot resuspensie van bodemmateriaal in de waterkolom waardoor een verslechtering van het lichtklimaat optreedt, en waardoor nutriënten uit het bodemmateriaal in de waterkolom gebracht worden. Daarnaast kan de mechanische bodemverstoring de ontwikkeling van waterplanten (vooral kiemplanten) negatief beïnvloeden.
Voorbeeldhttps://edepot.wur.nl/3830
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=23617&type=term, https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202010/STOWA%202010-28%20herzien%20Book-III.pdf

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bentivoorBreder
bentivoorBron van
bentivoorLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
benthos (Begrip)Gerelateerdbentivoor
Rdf.jpg