activiteit per stap per rechtsverhouding

Eigenschappen

Voorkeurslabelactiviteit per stap per rechtsverhoudingEen in de procedure voor een specifiek type rechtsverhouding uit te voeren activiteit. 
DefinitieEen in de procedureDe beschrijving van de achtereenvolgens te nemen stappen voor het behandelen en verstrekken van beschikkingen, overeenkomsten, aangiften, bezwaren en beroepen enz. voor een specifiek type rechtsverhouding uit te voeren activiteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
activiteit per stap per rechtsverhoudingEen in de procedure voor een specifiek type rechtsverhouding uit te voeren activiteit. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg