meting

Versie door HEAbot (overleg | bijdragen) op 26 okt 2022 om 14:26
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelmeting
DefinitieHet kwantitatief invullen van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie.
Synoniemmetingen
Toelichting op definitie(bron: VROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 143. / Aquo)


Een meting, bemonstering en analyse uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, de vergunninghouder of derden, met als doel inzicht te verschaffen in de kwantitatieve en kwalitatieve waarde(n) van een of meer parameters op een bepaald punt (het meetpunt) op een bepaald tijdstip of gedurende een periode.Een meting bevat gegevens met betrekking tot het geanalyseerde monster. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-c2178e1f-eea6-43b7-913e-060e198211f8
Afbeelding vanmeting met waterpas toestel
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
metingBreder
metingBron van
metingGerelateerd
metingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ARAN meting (Begrip)Bredermeting
bemonsteringswijze meting (Begrip)Bredermeting
deflectiemeting (Begrip)Bredermeting
doorlatendheidsmeting geotextiel (Begrip)Bredermeting
meeteenheid (Begrip)Bredermeting
meting kwantiteit (Begrip)Bredermeting
snelheidsmeting (Begrip)Bredermeting
stroefheidsmeting (Begrip)Bredermeting
uitmeting (Begrip)Bredermeting
veldmeting (Begrip)Bredermeting
alfanumerieke waarde (Begrip)Deel vanmeting
gestandaardiseerde waarde (Begrip)Exemplaar vanmeting
aantoonbaarheidsgrens (Begrip)Gerelateerdmeting
aanvang condities ijking (Begrip)Gerelateerdmeting
abundantie (Begrip)Gerelateerdmeting
acoustic doppler current profiler (Begrip)Gerelateerdmeting
ambivalentie (Begrip)Gerelateerdmeting
bepalingsgrens (Begrip)Gerelateerdmeting
meetplan (Begrip)Gerelateerdmeting
meettocht (Begrip)Gerelateerdmeting
primair doel meting (Begrip)Gerelateerdmeting
raai (Begrip)Gerelateerdmeting
rapportagegrens (Begrip)Gerelateerdmeting
Rdf.jpg