RxM00FC02C30001E42F00000000R_Access

ArchiMate-relatie RxM00FC02C30001E42F00000000R_Access
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : 
Relatie-id  : Id-ea47e02c-f1ea-49b5-8f63-dd3dbf0cd477
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Vanaf  : Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen (BusinessProcess)
Naar  : Peilbuis (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
ArchiMate-views  :