aanloopsnelheid

Eigenschappen

VoorkeurslabelaanloopsnelheidDe laagste stroomsnelheid waarbij een propeller of cupmolen in beweging komt.
DefinitieDe laagste stroomsnelheidDe gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte waarbij een propeller of cupmolen in beweging komt.
Toelichting op definitieHandboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWAHet kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies. 2009-41)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30674&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aanloopsnelheidDe laagste stroomsnelheid waarbij een propeller of cupmolen in beweging komt.Breder
  • stroomsnelheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aanloopsnelheidDe laagste stroomsnelheid waarbij een propeller of cupmolen in beweging komt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aanloopsnelheidDe laagste stroomsnelheid waarbij een propeller of cupmolen in beweging komt.Deel van
  • stroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
stroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanaanloopsnelheidDe laagste stroomsnelheid waarbij een propeller of cupmolen in beweging komt.
Rdf.jpg