norm

Eigenschappen

Voorkeurslabelnorm
AfkortingNRM
DefinitieAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.
Synoniemnormen
Toelichting op definitieEen norm wordt bepaald met behulp van daartoe gedefinieerde waarnemingssoorten. Als een Toetsnorm wordt gedefinieerd, wordt het toetsresultaat gebruikt als parameter met waarden als goed, voldoende, slecht, et cetera.

Beschrijving van een erkende werkwijze van een bepaald onderwerp en toepassingsgebied. Een norm komt via consensus tot stand en wordt door een erkende instelling ontwikkeld en beheerd. (bron: Kennisbank Nationaal Archief)

<dijktraject> Toelaatbare overstromingskans van een dijktraject. De norm wordt uitgedrukt in de ondergrens of signaleringswaarde. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

<rws> Vastgelegde norm of werkwijze in een RWS bedrijfsproces, in de vorm van een kader, handreiking, informatie of procesbeschrijving. In praktische zin worden kaders, handreikingen en informatie gekoppeld aan het stukje proces waarin het van toepassing is. De procesbeschrijving is dus de kapstok. (bron: RWS Intranet - Definities standaarden)

Vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. (bron: NEN 2084)

Door een erkende normalisatie-instelling vastgestelde technische specificatie voor herhaalde of voortdurende toepassing, waarvan de naleving niet verplicht is en die tot een van de volgende categorieën behoort: (bron: Aanbestedingsreglement Werken 2016)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9a487910-ec88-4030-bfa6-f5f6be67aefc, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2467
Afbeelding van827-normen.jpg


normenenwaarden-1.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
normBreder
normBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
algemene norm (Begrip)Bredernorm
inundatienorm (Begrip)Bredernorm
norm 1:10 (Begrip)Bredernorm
norm 1:100 (Begrip)Bredernorm
norm 1:1000 (Begrip)Bredernorm
norm 1:10000 (Begrip)Bredernorm
veiligheidsnorm (Begrip)Bredernorm
Rdf.jpg