bestek

Versie door HEAbot (overleg | bijdragen) op 21 nov 2022 om 04:05
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelbestek
DefinitieEen zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.
Synoniembestekken, ontwerp, ontwerpen, lastenboek, lastenboeken
Toelichting op definitieTechnische beheersacties kunnen, indien het niet het bedienen van sluizen e.d., maar een infrastructurele ingreep betreft, worden uitbesteed in de vorm van een bestek. (bron: Informatie-analyse operationeel beheer: technisch rapport (gewijzigd) / Aquo).


Beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing; (bron: Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012).

Plan en voorwaarden volgens welke de aanbesteding, aanneming en/of uitvoering van handelingen plaatsvinden. (bron: NEN 2084)
(bron: ABDL)

Een bestek of lastenboek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestektekeningen die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer (opdrachtnemer). Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. In eerste instantie kan een bestek een basis vormen voor prijsvorming.

De gebruikelijke systematieken in de Nederlandse ontwikkeling zijn de STABU-bestekssystematiek en de Nederlandse besteksystematiek (NBS), voor de woning- en utiliteitsbouw en de RAW-systematiek voor de grond-, weg- en waterbouw. De branchevereniging voor bestekschrijvers in Nederland is de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).

Opbouw
Het bestek bevat als eerste een algemeen deel met de algemene omschrijving, algemene projectgegevens, bepalingen over werkzaamheden van derden, regelingen over de aanbesteding en inschrijving. Vervolgens wordt aangegeven welke voorwaarden en voorschriften van toepassing zijn zoals bepalingen omtrent verzekeringen, bepalingen over verrekeningen van wijzigingen en meer- en minderwerk, bepalingen over tekeningen en berekeningen en regelingen omtrent de arbeidsomstandigheden. Ook bouwplaatsvoorzieningen komen aan de orde. Vervolgens wordt het werk in onderdelen beschreven: de toe te passen materialen met specificaties.

De gebruikelijke administratieve basis voor een bestek zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012). De nieuwe UAV 2012 is aangepast aan de huidige titel 12 aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek 7. Tevens is bij de herziening van de UAV 1989, de UAVTI 1992 geïntegreerd. De UAV 2012 zijn op 30 januari 2012 bij ministeriële beschikking vastgesteld.

Volgens de UAV 2012 wordt bij lid 1 van paragraaf 1 "Aanduidingen, begripsbepalingen" verstaan onder het bestek:

  • de beschrijving van het werk;
  • de daarbij behorende tekeningen;
  • de voor het werk geldende voorwaarden;
  • de nota van inlichtingen;
  • het proces-verbaal van aanwijzing.

(bron: Wikipedia)

Nauwkeurige beschrijving van een uit te voeren bouwwerk, met alle inlichtingen aangaande de te gebruiken materialen en constructies, betalingen enz.. Het begrip wordt eerst in XVI gebruikt. Voordien werd er gesproken van voorwaarden (1400 Brugge), manieren (1410 Westkapelle, W.V.), voorwaarden en manieren (1553 Rumpt, Gld.), pointen ende artikelen (1483 Nieuwpoort, W.V.). De oudst bekende werkomschrijving die als bestek werd aangeduid, is die van de kappen van de Oude Kerk te Delft uit 1541. Er is ook sprake van bestek en voorwaarden (1588 Oudewater), conditiën en bestek (1618 Goes), bestek, voorwaarden en conditiën (1596 Velsen, N.H.), conditiën en artikelen (1628 Joure, Fr.), bestek en contract (1737 Leiden) en alle verdere denkbare combinaties van termen. In België spreekt men bij besteksvoorwaarden van lastkohier. Sinds 1945 is getracht uniformiteit te brengen in de besteksindeling. Er werd een ontwerpbestek opgesteld, bedoeld als voorbeeld voor de wijze waarop bestekken dienen te worden ingericht en geredigeerd. (Haslinghuis) (bron: CHT)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5d3a24f2-28f6-40a9-ae5e-5f8b0dcab313, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0470, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestek_(bouwkunde), https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/2602fadb-608e-477a-a95d-a55413a76b6c
Afbeelding vanarchief_7119_Gemaal-Bakerwaard-Bestekstekening-1957.jpg
Bestekstekening van een gemaal.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bestekBreder
bestekBron van
bestekGerelateerd
bestekLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bestektekening (Begrip)Brederbestek
Rdf.jpg