anadroom

Eigenschappen

VoorkeurslabelanadroomTrekvis die in zout water leeft en in zoet water paait.
DefinitieTrekvis die in zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l. leeft en in zoet waterWater met een chloridengehalte lager dan 300 mg/l. paait.
SynoniemanadromenTrekvis die in zout water leeft en in zoet water paait.
Toelichting op definitieNaam voor waterdieren die tijdens de paaitrek vanuit zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. het zoete water van de rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. intrekken om daar kuit te schieten, bv de driedoornige stekelbaars.

Een anadrome visVissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. is een visVissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. die vanuit zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. de rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. optrekt om te paaien. De paaigebieden kunnen in de benedenloop of de bovenloopHet gedeelte van een rivier (waterloop) in het hoge deel van het stroomgebied. van de rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. zijn.

Anadrome vissenVissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen.:
- driedoornige stekelbaars
- elft
- Europese zalm
- fint
- noordzeehouting
- rivierprik
- spiering
- steur
- zeeforel

- zeeprik
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-9a9e30ba-12d3-4296-b96f-7451708cd5e8, https://nl.wikipedia.org/wiki/Anadroom
Afbeelding van375px-Jumping_Salmon.jpg
Een "steelhead" regenboogforel springt over stroomversnellingen in de Moricetown Canyon in Brits-Columbia, Canada.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
anadroomTrekvis die in zout water leeft en in zoet water paait.Breder
  • vissen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
anadroomTrekvis die in zout water leeft en in zoet water paait.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
anadroomTrekvis die in zout water leeft en in zoet water paait.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg