achterloopsheid

Eigenschappen

VoorkeurslabelachterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk.
DefinitieBij achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk. stroomt kwelwaterIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem. Het uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. langs een kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf..
Toelichting op definitieOm achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk. tegen te gaan wordt er naast de constructieWat door construeren ontstaan is. ook een damwandVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. geplaatst, haaks op de richting van de grondwaterstroming. Een belangrijk constructief probleem hierbij is dat bij ongelijkmatige zettingBodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door het aanbrengen van een bovenbelasting. van de ondergrond het scherm soms los wil komen van de constructieWat door construeren ontstaan is., waardoor de werking wegvalt. In bijgaande figuur zijn duidelijk de stalen damwandenVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. te zien die achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk. tegen gaan. Met name bij de schermen aan de zijkant van het gemaal is de toename van de kwelweglengte duidelijk te zien.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Piping
Afbeelding vanKwelweg.png


kwelwegen rond een gemaal (achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk.)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk.Breder
  • stroomgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk.Gerelateerd
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
achterloopsheidBij achterloopsheid stroomt kwelwater langs een kunstwerk.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg