aalgoot

Eigenschappen

VoorkeurslabelaalgootOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren.
DefinitieOnder een aalgootOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren. of aalpijpOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren. verstaat men een buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. of gootAansluitend aan of in de 'verharding' aangebrachte verharde, open afvoer voor hemelwater, Aanvoer afstromend hemelwater vanaf de verharding middels een aansluitend aan de verharding aangebrachte verharde open afvoer., die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., inlaatEen inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat op de scheiding van 2 peilgebieden is gelegen. De functie van dit kunstwerk is om (vers) water in een polder of lager gelegen peilgebied te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit een duiker met aan de kant van het buitenwater een schuif of klep die kan worden opengezet om water binnen te laten. In sommige gevallen is een inlaat een zelfstandig kunstwerk met dezelfde uiterlijke kenmerken als een stuw., aflaatEen aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om overtollig water af te voeren., gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. veilig kan passeren.
SynoniemaalgotenOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren., aalpijpOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren., aalpijpenOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren.
Toelichting op definitieBij de ingang van een aalgootOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren. wordt er door middel van een rij sproeiers een zoetwater lokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen. gerealiseerd waarmee de glasalen de ingang goedZaak of vermogensrecht kunnen vinden. Boven aan de dijk is een vangconstructie aangelegd waarmee de optrekkende glasalen geteld kunnen worden. Hier passeren tijdens de glasaaltrek grote aantallen glasaaltjes.
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2021/03/Westerwoldse-Aa-Noord-KRW-achtergronddocument-2022-2027.pdf
Afbeelding vanaalgoot
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aalgootOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren.Breder
  • vispassage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aalgootOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aalgootOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren.Gerelateerd
  • lokstroom (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg