1d-dwarsprofiel-lijn

Eigenschappen

Voorkeurslabel1d-dwarsprofiel-lijnDe gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.
DefinitieDe gegevens van een dwarsprofielBodemprofiel in een dwarsdoorsnede van een kust, rivier of dijk., dat wordt beschreven door de breedte op een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. niveaus.
Synoniem1d-dwarsprofiel-lijnenDe gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus., profiellijnDe gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.Lijn die in de lengterichting loopt van knikpunt naar knippunt., profiellijnenDe gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.Lijn die in de lengterichting loopt van knikpunt naar knippunt.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24700&type=term
Afbeelding van1d-dwarsprofiel-lijnen in Arcmap
1d-dwarsprofiel-lijnenDe gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus. getoond in Arcmap.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
1d-dwarsprofiel-lijnDe gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.Breder
  • 1d-dwarsprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
1d-dwarsprofiel-lijnDe gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg