aangifteformulier

Eigenschappen

VoorkeurslabelaangifteformulierFormulier waarmee aangifte van schade kan worden gedaan.
DefinitieFormulier waarmee aangifte van schade kan worden gedaan.
SynoniemaangifteformulierenFormulier waarmee aangifte van schade kan worden gedaan.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-da81f99c-e4f2-4d74-a6c5-904c403d3bc0

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aangifteformulierFormulier waarmee aangifte van schade kan worden gedaan.Breder
  • correspondentie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aangifteformulierFormulier waarmee aangifte van schade kan worden gedaan.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aangifteformulierFormulier waarmee aangifte van schade kan worden gedaan.Gerelateerd
  • aangifte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aangifteformulierFormulier waarmee aangifte van schade kan worden gedaan.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aangifte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdaangifteformulierFormulier waarmee aangifte van schade kan worden gedaan.
aangifte procedure (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdaangifteformulierFormulier waarmee aangifte van schade kan worden gedaan.
Rdf.jpg