kernzone waterkering

Eigenschappen

Voorkeurslabelkernzone waterkering
DefinitieHet gebied dat gerekend wordt tot de waterkering bij waterkerende dijklichamen. De kernzone waterkering is begrensd door de binnenteen en de buitenteen van de waterkering. De kernzone waterkering omvat in ieder geval het keurprofiel en soms ook een deel van het profiel van vrije ruimte.
Synoniemkernzones waterkering, kernzones waterkeringen, kernzone waterkeringen
Toelichting op definitieDe kernzone is begrensd door de binnenteen en de buitenteen van de waterkering. De kernzone omvat in ieder geval het keurprofiel en soms ook een deel van het profiel van vrije ruimte.


Zone binnen het gebied dat onder de werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomen - bij duinen is dit de afslagzone met het grensprofiel. Waterkering plus het gebied dat zich uitstrekt tot waar bezwijkmechanismen van de waterkering reiken. Denk hierbij aan het uittreepunt in het maaiveld van een glijcirkel.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2233d267-c9eb-464c-869b-18b3d3178852
Afbeelding vanPrimaire waterkering, bebouwdgebied

Primaire waterkering, bebouwdgebied.

Primaire waterkering, buitengebied

Primaire waterkering, buitengebied.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kernzone waterkeringBreder
kernzone waterkeringBron van
kernzone waterkeringGerelateerd
kernzone waterkeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg