asfalt


Eigenschappen

Voorkeurslabelasfalt
AfkortingAFT
DefinitieEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.
Synoniemasfaltvlakken
Toelichting op definitieAsfalt is een materiaal dat wordt samengesteld uit mineraal aggregaat en bitumen. Het wordt veel toegepast als wegverhardingsmateriaal, maar wordt onder andere ook toegepast in de waterbouw. Van nature komt asfalt voor in asfaltmeren (zoals op Trinidad) en steenasfalt. Dit laatste is een mengsel van zand, leem en asfalt.


De bovenlaag eventueel in combinatie met een filter en de onderlaag van de waterkering ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeil. Aangezien de totale bekleding van een waterkering een aantal segmenten kan behelzen, wordt, volgens de definitie, hier alleen gedoeld op het segment dat zich bevindt ter hoogte van en onder het maatgevende hoogwaterpeil. Het gaat hier dus om het belangrijkste segment. De bekleding is de bedekking van de waterkering. Daar waar aan de voet van de waterkering zich een waterloop bevindt is er sprake van een overlap met de subentiteit 'Profielverdediging' (waterloop). Het is aan het waterschap om te bepalen of men in die gevallen ook langs en onder de waterlijn blijft spreken van 'Bekleding waterkering of dat daar het begrip 'Profielverdediging' wordt gehanteerd.

Er zijn twee type asfaltvlakken:

  • Asfalt (AFT)
  • Breuksteen asfalt (BAT)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-35408807-1b74-4e4f-bf37-51ce3a93f820
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
Afbeelding vanasfaltvlak, werk in uitvoering


asfaltvlak, werk in uitvoering

asfaltvlak, werk in uitvoering

asfaltvlak, werk in uitvoering

De primaire waterkering bij Lauwersoog wordt voorzien van een nieuw asfalt laag.

Asfalt bekleding op primaire waterkering
Asfalt bekleding op primaire waterkering
Breuksteen asfalt bekleding op primaire waterkering

Breuksteen asfalt bekleding op primaire waterkering
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
asfaltBreder
asfaltBron van
asfaltLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
asfaltkleefmiddel (Begrip)Deel vanasfalt
asfaltmortel (Begrip)Deel vanasfalt
bitumen (Begrip)Deel vanasfalt
mineraal (Begrip)Deel vanasfalt
basismateriaal (Begrip)Gerelateerdasfalt
toplaag asfalt (Begrip)Gerelateerdasfalt
Rdf.jpg