openbaar lichaam

Versie door HEAbot (overleg | bijdragen) op 26 okt 2022 om 14:14
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelopenbaar lichaam
DefinitieOverheidslichaam dat is belast met een deel van de publieke zorg in de samenleving. 
Synoniemopenbare lichamen, overheid, overheden
Toelichting op definitie(bron: Woordgebruik bij Waterschappen, C. Euser, Heemraad Waterschap Ijsselmonde, 1985 / Aquo / DIV)


Een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL))

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Zo spreekt men van nationale ("landelijke" of "rijks-" in Nederland - "federale" in België), provinciale, gemeentelijke of gewestelijke overheid. Meestal wordt ook de rechterlijke macht tot de overheid gerekend. Soms heeft de term overheid geen betrekking op een territoriaal gezag, maar op een inhoudelijke autoriteit, bijvoorbeeld een burgerlijke, of militaire overheid. (bron: ABDL)

Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. De provincies en gemeenten worden in artikel 123 en verder van de Nederlandse Grondwet geregeld. De waterschappen in artikel 133.

Artikel 134 van de Nederlandse grondwet bepaalt dat "bij of krachtens de wet openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven".

Artikel 135 bepaalt dat de wet regels geeft ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen (gemeenten, provincies, waterschappen en de BES-eilanden) zijn betrokken, en dat daarbij in de instelling van een nieuw openbaar lichaam kan worden voorzien. Dit wordt nader uitgewerkt in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5a10afb6-9dba-4076-b24b-7dc85818d169, https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_lichaam, http://www.rws.nl/abdl#DEF-4632, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fwww.rws.nl%2Fabdl%23DEF-4632, http://www.rws.nl/abdl#DEF-5195
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
openbaar lichaamBreder
openbaar lichaamBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kadaster (Begrip)Brederopenbaar lichaam
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.  (Begrip)Brederopenbaar lichaam
Rijkswaterstaat (Begrip)Brederopenbaar lichaam
centrale overheid (Begrip)Brederopenbaar lichaam
gemeente (Begrip)Brederopenbaar lichaam
lagere overheid (Begrip)Brederopenbaar lichaam
lagere overheid (Begrip)Brederopenbaar lichaam
overheidsfinanciën (Begrip)Brederopenbaar lichaam
provincie (Begrip)Brederopenbaar lichaam
veiligheidsregio (Begrip)Brederopenbaar lichaam
waterschap (Begrip)Brederopenbaar lichaam
saneringsuitkering (Begrip)Gerelateerdopenbaar lichaam
Rdf.jpg