grondwater

Versie door HAABot (overleg | bijdragen) op 16 apr 2023 om 12:20 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Paginanaam=Id-b4f20039-32a1-47ab-a70e-ffe7ab29d111 |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=grondwater |Definitie=Al het water dat zich onder het bodemopper...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelgrondwater
DefinitieAl het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat.
Toelichting op definitieWater dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt met de daarin aanwezige stoffen, voor zover het waterschap door de Wet met het beheer over dat grondwater is belast. (Bron: NEN 6599/Aquo)


Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt. Meestal is dit water afkomstig van neerslag, nadat het op het oppervlakte belandt infiltreert het direct of indirect (na zich eerst in meren of rivieren te hebben bevonden). Grondwater afkomstig van neerslag wordt meteorisch water genoemd. (bron: Wikipedia)

Water dat een onderdeel van de bodem vormt en waarbij geen grensvlak met de atmosfeer te onderscheiden valt. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-829ffc00-dfca-4711-9743-2cba39283145
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwater, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Keur.pdf
Afbeelding vangrondwatersysteem

Grondwatersysteem

grondwater
Grondwater stroomt traag.
Illustratie grijs grondwater
Verontreiniging van het grondwater heeft gevolgen voor nu en in de toekomst.
330px-Groundwater_flow.svg.png

Reistijden van grondwater door de bodem.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondwaterBreder
grondwaterBron van
grondwaterGerelateerd
grondwaterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afgesloten grondwater (Begrip)Bredergrondwater
algemene regels grondwateronttrekking (Begrip)Bredergrondwater
aquifer (Begrip)Bredergrondwater
artesisch water (Begrip)Bredergrondwater
bron (Begrip)Bredergrondwater
bronwater (Begrip)Bredergrondwater
freatisch grondwater (Begrip)Bredergrondwater
gedeeltelijk afgesloten grondwater (Begrip)Bredergrondwater
gewenst grond- en oppervlaktewater regime (Begrip)Bredergrondwater
grondwateronttrekking (Begrip)Bredergrondwater
grondwatersanering (Begrip)Bredergrondwater
grondwaterspiegel (Begrip)Bredergrondwater
grondwaterstand (Begrip)Bredergrondwater
grondwatertrap (Begrip)Bredergrondwater
hangwater (Begrip)Bredergrondwater
interstitieel water (Begrip)Bredergrondwater
kwel (Begrip)Bredergrondwater
kwel (Begrip)Bredergrondwater
kwelwater (Begrip)Bredergrondwater
stroom (Begrip)Bredergrondwater
veedrenking (Begrip)Bredergrondwater
bronnering (Begrip)Deel vangrondwater
grondwaterbeschermingsgebied (Begrip)Deel vangrondwater
laminaire stroming (Begrip)Deel vangrondwater
laminaire stroming (Begrip)Deel vangrondwater
actueel risico (Begrip)Gerelateerdgrondwater
beregening (Begrip)Gerelateerdgrondwater
beregeningsverbod (Begrip)Gerelateerdgrondwater
beregeningsverbod grondwater (Begrip)Gerelateerdgrondwater
beregeningsverbod grondwater Drentsche Aa (Begrip)Gerelateerdgrondwater
bron (Begrip)Gerelateerdgrondwater
bronbemaling (Begrip)Gerelateerdgrondwater
bronwaterpomp (Begrip)Gerelateerdgrondwater
bronwaterput (Begrip)Gerelateerdgrondwater
drainage (Begrip)Gerelateerdgrondwater
drainagebuis (Begrip)Gerelateerdgrondwater
gedraineerd gebied (Begrip)Gerelateerdgrondwater
gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (Begrip)Gerelateerdgrondwater
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (Begrip)Gerelateerdgrondwater
grondsanering (Begrip)Gerelateerdgrondwater
grondwatermodel (Begrip)Gerelateerdgrondwater
grondwaterscheiding (Begrip)Gerelateerdgrondwater
hangwater (Begrip)Gerelateerdgrondwater
infiltratie (Begrip)Gerelateerdgrondwater
infiltreren van water (Begrip)Gerelateerdgrondwater
irrigatie (Begrip)Gerelateerdgrondwater
kwelweg (Begrip)Gerelateerdgrondwater
onttrekkingsvoorziening (Begrip)Gerelateerdgrondwater
peil (Begrip)Gerelateerdgrondwater
piëzometer (Begrip)Gerelateerdgrondwater
retourbemaling (Begrip)Gerelateerdgrondwater
stijghoogte (Begrip)Gerelateerdgrondwater
verdroging (Begrip)Gerelateerdgrondwater
verzilting (Begrip)Gerelateerdgrondwater
waterwingebied (Begrip)Gerelateerdgrondwater
zoutindringing (Begrip)Gerelateerdgrondwater
Rdf.jpg