eigendom

Versie door HEAbot (overleg | bijdragen) op 26 okt 2022 om 14:37 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |ElementUniqueId=b4eb86d9-c460-fc54-c676-4eb46207e983 |Paginanaam=Id-b4eb86d9-c460-fc54-c676-4eb46207e983 |Elementtype=Begrip |Publicatiestatus=Publicer...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabeleigendom
DefinitieObjecten waarover met het eigendomsrecht bezit.
Synoniemeigendommen
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten.

Wanneer een natuurlijke persoon iets in eigendom heeft heet dit particulier-, privaat- of privé-eigendom; iets dat eigendom is van een gemeenschap heet gemeenschappelijk of collectief eigendom; eigendom in handen van een staat heet publiek eigendom of staatseigendom. De rechthebbende van de eigendom van een zaak of goed wordt eigenaar genoemd. Sinds de afschaffing van het feodalisme heeft iedere burger in Belgie en Nederland het recht goederen in eigendom te hebben.

In het dagelijks spraakgebruik en in andere wetenschappen dan het recht wordt bezit vaak als synoniem van eigendom gebruikt. Zowel het Belgisch als het Nederlands recht maakt hier echter een onderscheid: bezit is hier slechts het feitelijk kunnen beschikken over een zaak — de zaak kan bijvoorbeeld ook geleend, gehuurd, gepacht of gestolen zijn. In deze laatste gevallen is juridisch sprake van houderschap (of detentie), niet van eigendom. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Eigendom
Afbeelding van550x777.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
eigendomBreder
eigendomBron van
eigendomGerelateerd
eigendomLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
onteigening (Begrip)Bredereigendom
ingeland (Begrip)Gerelateerdeigendom
Rdf.jpg