aanvragen

Eigenschappen

Voorkeurslabelaanvragen(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.
Definitie(officieel) verzoek(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht., iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.
Synoniemaanvraag(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht., verzoek(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht., verzoeken(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.
Toelichting op definitieEr officieel om vragen bij een instelling, bijvoorbeeld u moet een watervergunningDe watervergunning is een gebundelde vergunning voor het verrichten van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater. aanvragen(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht. voor het plaatsen van een damIn en dwars over een water opgeworpen aarden wal die dient om het water te keren, te leiden of te verdelen (in tegenstelling tot dijk: die langs het water ligt). met duikerEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken..
Aanvragen(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.: Verzoeken, min of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. officieel.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/dab1e821-2d3d-4ce7-9071-4f4cf94df8a7, http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aanvragen, https://nl.wiktionary.org/wiki/aanvragen, https://www.woorden.org, https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/aanvraag
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aanvragen(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.Breder
  • functionele activiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aanvragen(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg