algemene maatregel van bestuur

Eigenschappen

Voorkeurslabelalgemene maatregel van bestuurEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen.
AfkortingAMvBEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen.
DefinitieEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen.
Toelichting op definitieInformatie-analyse operationeel beheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.: technisch rapportManagementproduct waarmee een momentopname wordt verstrekt van de status van bepaalde aspecten van het project.. Een algemene maatregel van bestuurEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen. (AMvBEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen.) is in het Nederlandse openbaar bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. het uitvoeringsbesluit behorende bij een wetWetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de rechtsleer, gewoonten zijn rechtsbronnen. De aankondiging van een wet wordt soms een edict genoemd., wordt genomen door de Kroon (de regering) en heeft een algemene strekking. Een AMvBEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen. heeft een algemene werking. In tegenstelling tot een formele wetWetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de rechtsleer, gewoonten zijn rechtsbronnen. De aankondiging van een wet wordt soms een edict genoemd., kan een AMvBEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen. aan de rechter worden voorgelegd ter toetsingRekenstap waarin de waarnemingen worden gecontroleerd door het vergelijken van de toetsingsgrootheid (kritieke waarde) met de waarneming.Periodieke beoordeling van de veiligheid en sterkte van waterkeringen. aan de Grondwet. Algemene maatregelen van bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. worden gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-8a25bc63-8207-4a8d-b7f1-c5d006c67d29, https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_maatregel_van_bestuur_(Nederland)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
algemene maatregel van bestuurEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
algemene maatregel van bestuurEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen.Deel van
  • wetgeving (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algemene maatregel van bestuurEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen.Gerelateerd
  • Bestuursrecht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algemene maatregel van bestuurEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg