gemaal Sans Souci

Eigenschappen

Voorkeurslabelgemaal Sans SouciHet gemaal Sans Souci is een poldergemaal voor de afwatering van de Uiterbuursterpolder in de Nederlandse provincie Groningen.
DefinitieHet gemaal Sans SouciHet gemaal Sans Souci is een poldergemaal voor de afwatering van de Uiterbuursterpolder in de Nederlandse provincie Groningen. is een poldergemaalGemaal ten behoeve van de bemaling van poldersystemen. voor de afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. van de Uiterbuursterpolder in de Nederlandse provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen.
Toelichting op definitieHet elektrisch vijzelApparaat voor het verpompen van vloeistoffen door het ronddraaien van een as met daarop spiraalvormige, doorlopende schoepen.-gemaal is gebouwdDe zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken, binnen het beheergebied van het waterschap, veelal huizenbezitters. in 1970 en ligt aan het eind van de Schildmaarweg en de Uiterburensloot, bij Schildwolde in Midden-Groningen. Het maalt uit naar het Afwateringskanaal van DuurswoldHet Afwateringskanaal van Duurswold is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen dat tussen 1869 en 1871 werd gegraven voor de afwatering van de landstreek Duurswold., ten zuidwesten van het SchildmeerHet Schildmeer is een meer gelegen in de streek Duurswold in de Nederlandse provincie Groningen tussen Schildwolde en Overschild. Door het meer stroomt het Afwateringskanaal van Duurswold. In het meer start verder het kanaaltje De Groeve.. Naast het gemaal ligt een brugCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond., de Schildjer Tilbat, over het AfwateringskanaalKanaal, greppel, waardoor overollig water wordt afgevoerd..

Het gemaal dankt zijn naam aan het herenhuis Sans Souci dat Lodewijk Hendrik Wijchgel niet ver van de huidige locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. van het gemaal in 1820 aan het SchildmeerHet Schildmeer is een meer gelegen in de streek Duurswold in de Nederlandse provincie Groningen tussen Schildwolde en Overschild. Door het meer stroomt het Afwateringskanaal van Duurswold. In het meer start verder het kanaaltje De Groeve. bouwde. Het herenhuis is in 1952 afgebroken.

Sinds 2000 horen de polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. en het gemaal bij het waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemaal_Sans_Souci
Afbeelding van266px-Gemaal_Sans_Souci.jpg
gemaal Sans SouciHet gemaal Sans Souci is een poldergemaal voor de afwatering van de Uiterbuursterpolder in de Nederlandse provincie Groningen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
gemaal Sans SouciHet gemaal Sans Souci is een poldergemaal voor de afwatering van de Uiterbuursterpolder in de Nederlandse provincie Groningen.Breder
  • poldergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
gemaal Sans SouciHet gemaal Sans Souci is een poldergemaal voor de afwatering van de Uiterbuursterpolder in de Nederlandse provincie Groningen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg