aanvoercapaciteit

Eigenschappen

VoorkeurslabelaanvoercapaciteitDe hoogste aanvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren.
DefinitieDe hoogste aanvoerHet door middel van een werk of langs natuurlijke weg halen of laten stromen van water naar een oppervlaktewaterlichaam uit een ander oppervlaktewaterlichaam. die onder bepaalde omstandigheden een waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. of kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. kan passeren.
SynoniemaanvoercapaciteitenDe hoogste aanvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren.
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.hunzeenaas.nl/terugblik-droogte/

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aanvoercapaciteitDe hoogste aanvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren.Breder
  • aanvoeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • capaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aanvoercapaciteitDe hoogste aanvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aanvoercapaciteitDe hoogste aanvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren.Gerelateerd
  • kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • Id-d304b56f-a4a1-42c8-ae4f-4dc178a5cbcd (Let op: pagina bestaat niet.)
aanvoercapaciteitDe hoogste aanvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg