actief object

Eigenschappen

Voorkeurslabelactief objectActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en output
DefinitieActieve rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. van een objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie., die het resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. van een uitvoering van processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. specificeert in termen van input en output
Synoniemactieve objectenActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en output
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-0078

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
actief objectActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en outputBreder
  • actieve entiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
actief objectActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en outputBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
asset (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief objectActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en output
biologische rol (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief objectActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en output
planetair oppervlaktegebruiksgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief objectActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en output
sociale rol (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief objectActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en output
watersysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief objectActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en output
zwemwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief objectActieve rol van een object, die het resultaat van een uitvoering van processen specificeert in termen van input en output
Rdf.jpg