afwateringskanaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelafwateringskanaalKanaal, greppel, waardoor overollig water wordt afgevoerd.
DefinitieKanaalEen gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport., greppelOndiepe gegraven geul voor waterafvoer vanuit de kavel naar de sloot., waardoor overollig water wordt afgevoerd.
SynoniemafwateringskanalenKanaal, greppel, waardoor overollig water wordt afgevoerd.
Toelichting op definitieafwateringskanaal van Fiemel
Afwateringskanaal van Fiemel.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.ensie.nl/betekenis/afwateringskanaal
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afwateringskanaalKanaal, greppel, waardoor overollig water wordt afgevoerd.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afwateringskanaalKanaal, greppel, waardoor overollig water wordt afgevoerd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afwateringskanaalKanaal, greppel, waardoor overollig water wordt afgevoerd.Gerelateerd
  • boezemkanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Afwateringskanaal van Duurswold (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BrederafwateringskanaalKanaal, greppel, waardoor overollig water wordt afgevoerd.
Afwateringskanaal van Fiemel (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BrederafwateringskanaalKanaal, greppel, waardoor overollig water wordt afgevoerd.
Rdf.jpg