Oldambtmeer

Eigenschappen

VoorkeurslabelOldambtmeerHet Oldambtmeer is een kunstmatig meer van ruim 800 hectare in de streek Oldambt. Het werd aangelegd in het kader van het Blauwestad-project rond de plek waar vroeger het Huningameer lag.
DefinitieHet OldambtmeerHet Oldambtmeer is een kunstmatig meer van ruim 800 hectare in de streek Oldambt. Het werd aangelegd in het kader van het Blauwestad-project rond de plek waar vroeger het Huningameer lag. is een kunstmatig meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. van ruim 800 hectare in de streek Oldambt. Het werd aangelegd in het kader van het Blauwestad-projectSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. rond de plek waar vroeger het Huningameer lag.
Toelichting op definitieNaast de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van het OldambtmeerHet Oldambtmeer is een kunstmatig meer van ruim 800 hectare in de streek Oldambt. Het werd aangelegd in het kader van het Blauwestad-project rond de plek waar vroeger het Huningameer lag. is er ook 350 hectare nieuwe natuurDe natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen. aangelegd door het Blauwestad-projectSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel., vele recreatiefaciliteiten en de mogelijkheid om er te wonen in het nieuwe dorp Blauwestad. Er is een groot strand en het vormt een watersportgebied. Rondom het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. is 25 kilometer aan dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. aangelegd. Het grootste gedeelte daarvan is te begaan te voet, of met de fiets.

Met 14 miljoen kubieke meter water en een oppervlak van 800 hectare is het OldambtmeerHet Oldambtmeer is een kunstmatig meer van ruim 800 hectare in de streek Oldambt. Het werd aangelegd in het kader van het Blauwestad-project rond de plek waar vroeger het Huningameer lag. een van de grotere merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. van Nederland en na het Lauwersmeer het grootste van de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen. Met een minimale diepte van 1.30 meter is het geschikt voor zeilboten en kleinere motorjachten. Daarvoor beschikt het OldambtmeerHet Oldambtmeer is een kunstmatig meer van ruim 800 hectare in de streek Oldambt. Het werd aangelegd in het kader van het Blauwestad-project rond de plek waar vroeger het Huningameer lag. over twee jachthavens Reiderhaven en Jachthaven Midwolda.

Het projectSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. Blauwestad is bedacht om het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. een economische impuls te geven. Eind jaren 80 kampte het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. met sterke vergrijzing, hoge werkloosheid, het wegtrekken van jongeren in verband met het ontbreken van werkgelegenheid en landbouwgronden lagenEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese). braakNiet bewerkte en onbebouwde grond.Ontgrondingkuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een klein meertje geworden. doordat er subsidiesSubsidie (van het Latijn: subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investering. verstrekt werden om deze grondenOppervlakte van de aarde. braakNiet bewerkte en onbebouwde grond.Ontgrondingkuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een klein meertje geworden. te laten liggen in verband met overproductie. Met de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater., de natuurgebieden, toeristisch recreatieve voorzieningenIets nuttigs waarvan je gebruik kunt maken., de bouw van woningen en het aantrekken van mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. van elders die hier hun geld komen besteden, wil men het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. een economische impuls geven. Toch bracht de komst van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. een groot deel van de bevolking van de regioMin of meer hydrologisch begrensd deel van een stroomgebieddistrict, gebaseerd op de WB21-gebieden - NL: 4x Rijn, Maas, Schelde, Eems - voor de duidelijkheid altijd gebruiken in combinatie met de regionaam, bijv. regio Rijn-Oost in beroering. Er moesten enkele woningen verdwijnen en grote stukken landbouwgrond worden overgedragen. Veel mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. vonden het absurd dat grond die eens was ingepolderd door de overgrootouders nu weer onder water werd gezet.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Oldambtmeer
Afbeelding van1200px-20080926_Blauwe_Stad_Gn_NL.jpg


Oldambtmeer

OldambtmeerHet Oldambtmeer is een kunstmatig meer van ruim 800 hectare in de streek Oldambt. Het werd aangelegd in het kader van het Blauwestad-project rond de plek waar vroeger het Huningameer lag..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
OldambtmeerHet Oldambtmeer is een kunstmatig meer van ruim 800 hectare in de streek Oldambt. Het werd aangelegd in het kader van het Blauwestad-project rond de plek waar vroeger het Huningameer lag.Breder
  • meer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
OldambtmeerHet Oldambtmeer is een kunstmatig meer van ruim 800 hectare in de streek Oldambt. Het werd aangelegd in het kader van het Blauwestad-project rond de plek waar vroeger het Huningameer lag.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg