aangifte procedure

Eigenschappen

Voorkeurslabelaangifte procedureDe procedure volgens welke een aangifte dient te verlopen.
DefinitieDe procedureDe beschrijving van de achtereenvolgens te nemen stappen voor het behandelen en verstrekken van beschikkingen, overeenkomsten, aangiften, bezwaren en beroepen enz. volgens welke een aangifte dient te verlopen.
Synoniemaangifte proceduresDe procedure volgens welke een aangifte dient te verlopen.
Toelichting op definitieInformatie-analyse operationeel beheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.: technisch rapportManagementproduct waarmee een momentopname wordt verstrekt van de status van bepaalde aspecten van het project.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-ad5465ba-9a28-47b9-a50d-9bfdeca19d91

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aangifte procedureDe procedure volgens welke een aangifte dient te verlopen.Breder
  • procedure (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aangifte procedureDe procedure volgens welke een aangifte dient te verlopen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aangifte procedureDe procedure volgens welke een aangifte dient te verlopen.Deel van
  • aangifte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aangifte procedureDe procedure volgens welke een aangifte dient te verlopen.Gerelateerd
  • aangifteformulier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aangifte procedureDe procedure volgens welke een aangifte dient te verlopen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg