Hunze

Eigenschappen

VoorkeurslabelHunze
DefinitieDe Hunze is een beek gelegen in het grensgebied van Drenthe en Groningen, ten oosten van de Hondsrug.
SynoniemOostermoerse Vaart, Oostermoersche Vaart, Drentsche Diep, Schuyten diep
Toelichting op definitieVroeger liep de Hunze door tot de Waddenzee, eerst bij Pieterburen en later bij Zoutkamp, via de Lauwerszee.

De naam betekent moeras- of modder(stroom). De gebiedsnaam Hunsingo verwijst naar deze rivier die dus oorspronkelijke uitmondde in de Waddenzee.

Het Hunzedal is waarschijnlijk ontstaan in het Saalien (de voorlaatste ijstijd; 236.000 tot 124.000 v.Chr.) in de laatste fase van vergletsjering, toen de ijsstroom van het landijs van richting veranderde van noordoost-zuidwest naar noordwest-zuidzuidoost. Mogelijk werd de uitsnijding veroorzaakt door een ijslob. Eerder werd gedacht dat dit later zou zijn gebeurd en dat het dal zou zijn ontstaan door het afstromen van smeltwater. De aanwezigheid van depressies en de steile rechte begrenzing aan westzijde van het Hunzedal maken dit echter onlogisch. Later deed het dal wel dienst bij de afvoer van het smeltwater. Het dal had oorspronkelijk een breedte van 15 kilometer en een diepte van 50 meter. Tijdens het Saalien de daaropvolgende periodes Eemien (tot 114.000 v.Chr.; interglaciaal) en het Weichselien (tot 9.700 v.Chr.) werd een groot deel van het dal gevuld met vooral zand. Het Eemien, dus tussen 124.000 en 114.000 v.Chr.) wordt gezien als de periode waarin waarschijnlijk ofwel het rivierenstelsel van de Hunze (hoofdstroom met toevoerende zijstroompjes) werd gevormd of de tijd waarin een moeras (gevoed door beekjes) ontstond op de plek van de Hunze. Bewijzen hiervoor ontbreken echter vooralsnog.

De rivier werd in de loop der tijd gereduceerd tot een stroomdal van hooguit enkele kilometers breed. In de 14e eeuw werd de noordelijke arm richting de Hiddingezijl afgedijkt en resteerde alleen nog de westelijke arm, die in de loop der tijd werd vergraven tot het Reitdiep. Met name aan oostzijde van de stad Groningen werden delen vergraven om een betere afwatering en scheepvaartverbinding te realiseren. Vanaf halverwege de 18e eeuw werd door verveningen het dal verder versmald. In de 20e eeuw werd het water op veel plekken gekanaliseerd door meanders af te snijden en delen te vergraven. Begin 21e eeuw zijn delen omgevormd tot natuurgebied, waarbij er plannen zijn om de Hunze deels te hermeanderen.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Hunze_(rivier)
Afbeelding van399px-Oostermoer_op_kaart_van_Drenthe_door_Cornelis_Pijnacker.jpg

De Hunze op de kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker uit 1634 - op deze kaart Schuyten diep genoemd.

Neder Eems

Hunze, Drentsche Aa, Winschoterdiep en Eemskanaal in het systeem van de Neder Eems.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
HunzeBreder
HunzeBron van
Rdf.jpg