stormvloed


Eigenschappen

Voorkeurslabelstormvloed
DefinitieEen hoogwaterperiode in het getijgebied tijdens storm waarin het hoogwaterpeil een vastgestelde waarde bereikt of overschrijdt.
Synoniemstormvloeden
Toelichting op definitieVoor Nederland zijn deze bepalende stations: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Voor Hoek van Holland is dat bijvoorbeeld NAP +2,60 m.

Een stormvloed is het opstuwen van zeewater door stormwinden. Er is sprake van een stormvloed als een vloed het zogenaamde grenspeil heeft bereikt of overschreden. De hoogte van het grenspeil wordt bepaald door de frequentie van gemiddeld eens in de twee jaar.

Hoge windsnelheden behorende tot een storm kunnen zeewater opstuwen tot een hoger zeeniveau dan normaal. De lagedruk in de kern van de stormdepressie of tropische cycloon kan het effect licht versterken. Als de stormvloed de kust bereikt kan hij nog aangroeien, omdat de zee ondieper wordt, zoals dat ook bij een tsunami gebeurt; bij een tsunami is dit effect echter veel sterker, omdat bij een tsunami al het water van het zeeoppervlak tot de bodem in beweging wordt gezet, in tegenstelling tot stormen, waarbij alleen de bovenste oppervlaktelagen van de zee worden bewogen.

De waterstand tijdens een stormvloed bestaat uit twee componenten, het getij en de windopzet.

Een stormvloed kan extra vervelend zijn als hij de kust bereikt, samenvallend met de vloed (of nog erger springvloed). De (spring)vloed wordt dan verhoogd met de stormvloed. Dit was de oorzaak van de watersnood van 1953. Tropische cyclonen gaan vaak gepaard met stormvloeden, die echter hun energie langer behouden. Zo kan een orkaan die van de vijfde categorie naar de tweede categorie verzwakt is, nog lange tijd een stormvloed genereren van de vierde of vijfde categorie (vergelijk het maken van een draaikolk in een emmer water door hard te roeren: als men stopt met roeren, blijft het water nog enige tijd kolken).

De stormvloed wordt verder bepaald door de hoek tussen de windrichting en de kust. Wanneer de wind loodrecht op de kust staat, is de stormvloed het hoogst.

Wanneer de verwachte waterstanden aan de kust erg hoog worden, kunnen de stormvloedkeringen worden gesloten zodat de veiligheid tegen overstromen beter wordt gewaarborgd.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-72ee863e-0711-43d4-b9d2-de16eb706757, https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed
Afbeelding vanWatersnoodramp_1953_-_Dijkdoorbraak_in_de_Alblasserwaard_bij_Papendrecht.jpg
Dijkdoorbraak in de Alblasserwaard bij Papendrecht, gevolg van de stormvloed tijdens de Watersnood van 1953.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stormvloedBreder
stormvloedBron van
stormvloedGerelateerd
stormvloedLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stormvloedkering (Begrip)Gerelateerdstormvloed
Rdf.jpg