aarvederkruid

Eigenschappen

VoorkeurslabelaarvederkruidAarvederkruid (Myriophyllum spicatum) is een vaste waterplant die behoort tot de vederkruidfamilie (Haloragaceae).
DefinitieAarvederkruidAarvederkruid (Myriophyllum spicatum) is een vaste waterplant die behoort tot de vederkruidfamilie (Haloragaceae). (Myriophyllum spicatum) is een vaste waterplantPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. die behoort tot de vederkruidfamilie (Haloragaceae).
Toelichting op definitieDe plantDe plantenwereld van een regio. komt zowel voor in zoet als brak, voedselrijk waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Ook is er een landvorm, die echter zeer zeldzaam is en nooit bloeit. De plantDe plantenwereld van een regio. komt van nature voor in Eurazië en heeft zich daarvandaan verspreid naar Noord-Amerika waar het een invasieve soortInvasieve soorten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een bedreiging vormen van inheemse soorten. is geworden. In vijversGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap. kan de plantDe plantenwereld van een regio. door assimilatie veel zuurstofeen kleur-, reuk- en smaakloos gas dat voor 21 volumeprocent voorkomt in de dampkringlucht, als elektronenacceptor onontbeerlijk voor de ademhaling van mensen en dieren. Nodig bij aërobe processen. aan het water toevoegen.

De plantDe plantenwereld van een regio. wordt 0,3-2,5 mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie. lang en heeft in de roodbruine tot witachtig-roze stengel aerenchym zitten, waardoor de plantDe plantenwereld van een regio. zuurstofeen kleur-, reuk- en smaakloos gas dat voor 21 volumeprocent voorkomt in de dampkringlucht, als elektronenacceptor onontbeerlijk voor de ademhaling van mensen en dieren. Nodig bij aërobe processen. naar de wortels kan transporteren. De plantDe plantenwereld van een regio. zit in de bodem vast met een wortelstok. De ondergedoken, grijs-kopergroenkleurige, geveerde bladeren hebben zeven tot elf paar vrij slappe, 0,4-1,3 cm lange slippen en staan meestal in kransen van vier of vijf langs de stengel.

Bloeiwijze AarvederkruidAarvederkruid (Myriophyllum spicatum) is een vaste waterplant die behoort tot de vederkruidfamilie (Haloragaceae). bloeit van juli tot september met wijnrode, 4-6 mm grote bloemen. De boven het water uitstekende, 5-15 cm lange bloeiwijze is een vier- tot vijftienbloemige aar. De bloemen staan in kransen langs de aar. De bovenste bloemen van de aar zijn mannelijk, de onderste vrouwelijk en in het midden vaak tweeslachtig. De bovenste schutbladen zijn ongedeeld en korter dan de bloemen.

De vrucht is een vierdelige splitvrucht met 2-3 mm grote zaden. Hoewel de zaden kiemkrachtig zijn, vermeerdert aarvederkruidAarvederkruid (Myriophyllum spicatum) is een vaste waterplant die behoort tot de vederkruidfamilie (Haloragaceae). zich voornamelijk vegetatief door de wortelstokken, stukjes stengel en afbrekende scheuten uit de oksels van de bladeren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarvederkruid
Afbeelding vanMyriophyllum_spicatum.jpeg


800px-MyriophyllumSpicatum.jpg

AarvederkruidAarvederkruid (Myriophyllum spicatum) is een vaste waterplant die behoort tot de vederkruidfamilie (Haloragaceae)..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aarvederkruidAarvederkruid (Myriophyllum spicatum) is een vaste waterplant die behoort tot de vederkruidfamilie (Haloragaceae).Breder
  • exoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aarvederkruidAarvederkruid (Myriophyllum spicatum) is een vaste waterplant die behoort tot de vederkruidfamilie (Haloragaceae).BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg