appendage

Eigenschappen

VoorkeurslabelappendageApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Apparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.
DefinitieApparaatAfgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed. waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leidingHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=33288&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
appendageApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Apparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
debietmeter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanappendageApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Apparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.
kathodische bescherming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanappendageApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Apparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.
zakbaak (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanappendageApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Apparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.
Rdf.jpg