afkalven

Eigenschappen

VoorkeurslabelafkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.De ondermijning van kust-, duin- en oevergedeelten door werking van het water.
DefinitieInstorten of afschuiven van de oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. van een oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..
SynonieminglijdenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater., inscharenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.
Toelichting op definitieAfkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater. (ook: inglijdenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater., inscharenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.) is het in elkaar zakken of inglijdenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater. van oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. van waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.. De locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. wordt afkalving of inglijding genoemd.

AfkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater. kan in twee richtingen plaatsvinden:

de stromingsrichting van het water en de dijk of oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. liggen parallel de stromingsrichting van het water en de dijk of oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. staan haaks op elkaar In het eerste geval vindt erosieErosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water, ijs, maar ook ongewonere vormen van erosie zijn mogelijk als gevolg van vulkanisme en inslagen. plaats door stromend water van bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. en rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt.. Ze kunnen hierdoor geleidelijk hun loop veranderen. Krijgen bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. en rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. door dit erosieproces een slingerende loop, dan wordt dat meanderenNatuurlijk bochtig verloop van een beek of riviertje. genoemd.

In het tweede geval vindt afkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.De ondermijning van kust-, duin- en oevergedeelten door werking van het water. vooral plaats bij dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water., waar door golfslag en golfoploopDe grootste hoogte boven het dan optredende gemiddeld peil, bereikt door een tegen een talud oplopende golftong. de dijk wordt aangetast.

Naast erosieErosie is het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal wordt verplaatst of geheel verdwijnt. Op Aarde gebeurt erosie vooral door de werking van wind, stromend water, ijs, maar ook ongewonere vormen van erosie zijn mogelijk als gevolg van vulkanisme en inslagen. door stromend water kan ook het te zwaar belasten van de grond naast de oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt., bijvoorbeeld door zwaar verkeer, afkalvingen veroorzaken. Het afkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.De ondermijning van kust-, duin- en oevergedeelten door werking van het water. kan worden tegengegaan door de plaatsing van beschoeiingenGrondkerende constructie in de snijlijn van het wateroppervlak en het talud om een oever en talud tegen afkalven te beschermen. of andere oeverbeschermingenMateriaal dat aangebracht is op de grens van water en land, ofwel langs de waterkant, om ofwel de oever tegen afkalving te beschermen, dan wel te voorkomen dat door afkalving van de oever de doorstroming, de waterbeheersing of het vaarwegverkeer belemmerd wordt.. Op plaatsen waar gebaggerd wordt is dit vaak onmogelijk of onpraktisch, daarom komt oeverval hier veel voor.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23122&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Afkalven
Afbeelding van260px-Afkalving_oever_sloot.jpg

afkalven oever

AfkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater. van de oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. van een slootAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.De ondermijning van kust-, duin- en oevergedeelten door werking van het water.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.De ondermijning van kust-, duin- en oevergedeelten door werking van het water.Gerelateerd
  • oever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.De ondermijning van kust-, duin- en oevergedeelten door werking van het water.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
beschermende gronden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederafkalvenInstorten of afschuiven van de oevers van een oppervlaktewater.De ondermijning van kust-, duin- en oevergedeelten door werking van het water.
Rdf.jpg