abiotisch

Eigenschappen

VoorkeurslabelabiotischBehorende tot de niet-levende natuur.
DefinitieBehorende tot de niet-levende natuurDe natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen..
SynoniemabiotischeBehorende tot de niet-levende natuur., levenloosBehorende tot de niet-levende natuur., levenlozeBehorende tot de niet-levende natuur.
Toelichting op definitieUit en thuisboek, Stichting het Limburgs Landschap, 1996

Abiotische (milieu)factor is binnen de ecologieDe leer van de onderlinge betrekkingen tussen levende organismen en hun milieu. de term voor een externe milieufactor die geen biologische oorsprong heeft, in tegenstelling tot biotischeBehorende tot de levende natuur. factoren (organismenLevend biologisch wezen.). Men onderscheidt primaire milieufactoren en samengestelde factoren, die men zich kan voorstellen als samengesteld uit twee of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. primaire factoren.

De abiotischeBehorende tot de niet-levende natuur. factoren kunnen worden gegroepeerd in factoren met betrekking tot klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar)., bodem en waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factor
Afbeelding van71cab53422ab43ad8aebfc475866cafec9c9a4fd.png
BiotischBehorende tot de levende natuur. en abiotischBehorende tot de niet-levende natuur.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
abiotischBehorende tot de niet-levende natuur.Breder
  • ongeclassificeerd ding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
abiotischBehorende tot de niet-levende natuur.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
abiotischBehorende tot de niet-levende natuur.Gerelateerd
  • biotisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
abiotischBehorende tot de niet-levende natuur.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg