flora- en faunawet

Eigenschappen

Voorkeurslabelflora- en faunawet
DefinitieDe Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten.
Synoniemflora en faunawet
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=30724&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
flora- en faunawetBreder
flora- en faunawetBron van
flora- en faunawetGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg