drain

Eigenschappen

VoorkeurslabeldrainAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstand.
DefinitieAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstandDe hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer) t.o.v. een referentieniveau..
SynoniemdrainsAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstand., drainagebuisAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstand.Ondergronds gelegen buis met doorlatende c.q. geperforeerde wand die dient voor de afvoer van grondwater., draineerbuisAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstand., exfiltratieleidingAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstand.
Toelichting op definitieVoorbeelden: sleuf, poreuze buisEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. enz. Een leidingHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. met doorlatende wanden bestemd voor het op peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. houden van het grondwaterAl het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat.. Kan ook beschouwd worden als een soort drainagevoorziening.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-2935e089-f2c6-471e-9a83-364589513f99, https://data.gwsw.nl/totaal/Drain

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
drainAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstand.Breder
  • leiding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
drainAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstand.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
drainAfvoerkanaal in de grond aangebracht ter beheersing van de grondwaterstand.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg