actief beheer

Eigenschappen

Voorkeurslabelactief beheerHet uitvoeren van werken als de aanleg van een infrastructuur en het bouwen van een zuiveringsinstallatie.
DefinitieHet uitvoeren van werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. als de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van een infrastructuurWegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen, havens, luchthavens, energie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwate-ringsstelsels en vuilwaterriolen, infrastructuur voor watervoorzienings-werken als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet en andere vitale infrastructuur. en het bouwen van een zuiveringsinstallatieDe installatie die zorg draagt voor de zuivering van afvalwater..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23508&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
actief beheerHet uitvoeren van werken als de aanleg van een infrastructuur en het bouwen van een zuiveringsinstallatie.Breder
  • beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
actief beheerHet uitvoeren van werken als de aanleg van een infrastructuur en het bouwen van een zuiveringsinstallatie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
drukken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief beheerHet uitvoeren van werken als de aanleg van een infrastructuur en het bouwen van een zuiveringsinstallatie.
heien (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief beheerHet uitvoeren van werken als de aanleg van een infrastructuur en het bouwen van een zuiveringsinstallatie.
inbrengen van damwandprofielen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief beheerHet uitvoeren van werken als de aanleg van een infrastructuur en het bouwen van een zuiveringsinstallatie.
trillen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactief beheerHet uitvoeren van werken als de aanleg van een infrastructuur en het bouwen van een zuiveringsinstallatie.
afzanding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanactief beheerHet uitvoeren van werken als de aanleg van een infrastructuur en het bouwen van een zuiveringsinstallatie.
Rdf.jpg