actieve activiteit

Eigenschappen

Voorkeurslabelactieve activiteitActieve rol van een activiteit, die het resultaat van een transformatie van objecten specificeert in termen van input en output.
DefinitieActieve rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. van een activiteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n)., die het resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. van een transformatieEen coördinatentransformatie is het omrekenen van de coördinaten van een object in het ene coördinatenstelsel naar de coördinaten in een ander stelsel. van objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. specificeert in termen van input en output.
Synoniemactieve activiteitenActieve rol van een activiteit, die het resultaat van een transformatie van objecten specificeert in termen van input en output.
Toelichting op definitie(bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NEN 2660-1 (Ontw))
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-0080

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
actieve activiteitActieve rol van een activiteit, die het resultaat van een transformatie van objecten specificeert in termen van input en output.Breder
  • actieve entiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
actieve activiteitActieve rol van een activiteit, die het resultaat van een transformatie van objecten specificeert in termen van input en output.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
functie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederactieve activiteitActieve rol van een activiteit, die het resultaat van een transformatie van objecten specificeert in termen van input en output.
Rdf.jpg