faunaduiker


Eigenschappen

Voorkeurslabelfaunaduiker
DefinitieDuiker die geen waterbeheerfunctie vervult maar is bedoelt om kleinere dieren naar de andere kant van de weg te helpen (ook wel eco-duiker).
Synoniemfaunaduikers, eco-duiker, eco-duikers, droge ecoduiker
Toelichting op definitieDroge ecoduiker: Eco-duiker waarin geen water staat en die als doorgang dient voor landdieren.
Bijna overeenkomsthttp://anw.inl.nl/article/ecoduiker
Afbeelding vandroge ecoduiker of faunaduiker
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
faunaduikerBreder
faunaduikerBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
droog-natte ecoduiker (Begrip)Gerelateerdfaunaduiker
natte ecoduiker (Begrip)Gerelateerdfaunaduiker
Rdf.jpg