hydrologie

Versie door WikiSysop (overleg | bijdragen) op 13 jun 2022 om 09:35 (Tekst vervangen - "|Elementtype=Collectie Aquo" door "|Elementtype=Collectie Aquo |Toelichting=")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Eigenschappen

Voorkeurslabelhydrologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hydrologieBreder

Link naar collectie : hydrologie

Andere collecties

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Lid vanhydrologie
1d-interne randvoorwaarde (Begrip)Lid vanhydrologie
1d-vak afstand (Begrip)Lid vanhydrologie
Normaal Amsterdams Peil (Begrip)Lid vanhydrologie
Tweede Algemene Waterpassing (Begrip)Lid vanhydrologie
aanlandige wind (Begrip)Lid vanhydrologie
aannames van dupuit (Begrip)Lid vanhydrologie
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Lid vanhydrologie
aantal (Begrip)Lid vanhydrologie
aanvang condities ijking (Begrip)Lid vanhydrologie
aanvoercapaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
aanvoeren (Begrip)Lid vanhydrologie
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Lid vanhydrologie
aanwas (Begrip)Lid vanhydrologie
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
absolute waterdruk (Begrip)Lid vanhydrologie
achtergrondwaarde (Begrip)Lid vanhydrologie
achterloopsheid (Begrip)Lid vanhydrologie
additionele berging (Begrip)Lid vanhydrologie
adsorptie (Begrip)Lid vanhydrologie
adsorptiecomplex (Begrip)Lid vanhydrologie
advectie (Begrip)Lid vanhydrologie
af-/aanvoergebied (Begrip)Lid vanhydrologie
af-/aanvoervak (Begrip)Lid vanhydrologie
afgesloten grondwater (Begrip)Lid vanhydrologie
aflaat (Begrip)Lid vanhydrologie
aflandige wind (Begrip)Lid vanhydrologie
afsluiter model (Begrip)Lid vanhydrologie
afsnijding (Begrip)Lid vanhydrologie
afstroming (Begrip)Lid vanhydrologie
afstromingdiagram (Begrip)Lid vanhydrologie
afstromingdiepte (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoer tussen de oevers (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerbare neerslag (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoercapaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoercoëfficiënt (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerduurlijn (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerfrequentie (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoergolf (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerhydrologie (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerkromme (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoervak (Begrip)Lid vanhydrologie
afvoerverlooplijn (Begrip)Lid vanhydrologie
afwaaiing (Begrip)Lid vanhydrologie
afwatering (Begrip)Lid vanhydrologie
afwateringseenheid (Begrip)Lid vanhydrologie
afwijkend streefpeil (Begrip)Lid vanhydrologie
agger (Begrip)Lid vanhydrologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Lid vanhydrologie
algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip)Lid vanhydrologie
antropogeen (Begrip)Lid vanhydrologie
aquaduct (Begrip)Lid vanhydrologie
aquaflow (Begrip)Lid vanhydrologie
aquiclude (Begrip)Lid vanhydrologie
aquifer (Begrip)Lid vanhydrologie
aquifuge (Begrip)Lid vanhydrologie
aquitard (Begrip)Lid vanhydrologie
artesische boring (Begrip)Lid vanhydrologie
artesische omstandigheden (Begrip)Lid vanhydrologie
astronomisch getij (Begrip)Lid vanhydrologie
atmotroof (Begrip)Lid vanhydrologie
b-water (Begrip)Lid vanhydrologie
bakjesmodel (Begrip)Lid vanhydrologie
bandbreedte (Begrip)Lid vanhydrologie
bandijk (Begrip)Lid vanhydrologie
bank (Begrip)Lid vanhydrologie
basisafvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
basisafvoer index (Begrip)Lid vanhydrologie
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf) (Begrip)Lid vanhydrologie
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Lid vanhydrologie
basispeil (Begrip)Lid vanhydrologie
bedvormende afvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
beek (Begrip)Lid vanhydrologie
bekken (Begrip)Lid vanhydrologie
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Lid vanhydrologie
bemalen (Begrip)Lid vanhydrologie
bemalinggebied (Begrip)Lid vanhydrologie
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Lid vanhydrologie
beneden rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
benedengrens (Begrip)Lid vanhydrologie
benedenrivierengebied (Begrip)Lid vanhydrologie
benutten (van regenwater) (Begrip)Lid vanhydrologie
beregening (Begrip)Lid vanhydrologie
bergbassin (Begrip)Lid vanhydrologie
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Lid vanhydrologie
bergende breedte (Begrip)Lid vanhydrologie
berging (Begrip)Lid vanhydrologie
berging in randvoorziening (Begrip)Lid vanhydrologie
berging meer (Begrip)Lid vanhydrologie
berging minder (Begrip)Lid vanhydrologie
berging op straat (Begrip)Lid vanhydrologie
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Lid vanhydrologie
bergingscapaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
bijkomende gegevens (Begrip)Lid vanhydrologie
binnendijks (Begrip)Lid vanhydrologie
binnenwater (Begrip)Lid vanhydrologie
binnenwaterkering (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemdaling (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemruwheid (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemtransport (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemval (Begrip)Lid vanhydrologie
bodemwater (Begrip)Lid vanhydrologie
boezem (Begrip)Lid vanhydrologie
boezempeil (Begrip)Lid vanhydrologie
boezemwater (Begrip)Lid vanhydrologie
bovenrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
bovenrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
branding (Begrip)Lid vanhydrologie
breken van een golf (Begrip)Lid vanhydrologie
bronbemaling (Begrip)Lid vanhydrologie
bronnering (Begrip)Lid vanhydrologie
bronwater (Begrip)Lid vanhydrologie
buitendijks (Begrip)Lid vanhydrologie
buitenwater (Begrip)Lid vanhydrologie
capaciteit (Begrip)Lid vanhydrologie
capillair water (Begrip)Lid vanhydrologie
chorologische classificatie (Begrip)Lid vanhydrologie
compartiment (Begrip)Lid vanhydrologie
consolidatie (Begrip)Lid vanhydrologie
consumptief watergebruik (Begrip)Lid vanhydrologie
contractiecoëfficiënt (Begrip)Lid vanhydrologie
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Lid vanhydrologie
daling (Begrip)Lid vanhydrologie
daling (Begrip)Lid vanhydrologie
dam (Begrip)Lid vanhydrologie
debiet (Begrip)Lid vanhydrologie
deining (Begrip)Lid vanhydrologie
delta (Begrip)Lid vanhydrologie
diepzee (Begrip)Lid vanhydrologie
diffractie (Begrip)Lid vanhydrologie
dirchlet randvoorwaarde (Begrip)Lid vanhydrologie
doodtij (Begrip)Lid vanhydrologie
doorlaatsluis (Begrip)Lid vanhydrologie
draaikolk (Begrip)Lid vanhydrologie
drain (Begrip)Lid vanhydrologie
drainage (Begrip)Lid vanhydrologie
drainagebuis (Begrip)Lid vanhydrologie
drempel (Begrip)Lid vanhydrologie
drempel (Begrip)Lid vanhydrologie
driepuntsmethode (Begrip)Lid vanhydrologie
driftstroom (Begrip)Lid vanhydrologie
drinkwater (Begrip)Lid vanhydrologie
drinkwaterreservoir (Begrip)Lid vanhydrologie
drooglegging (Begrip)Lid vanhydrologie
droogte (Begrip)Lid vanhydrologie
druk (Begrip)Lid vanhydrologie
drukhoogte (Begrip)Lid vanhydrologie
duiker (Begrip)Lid vanhydrologie
duinvoet (Begrip)Lid vanhydrologie
dwarsdoorsnede (Begrip)Lid vanhydrologie
dwarsprofiel (Begrip)Lid vanhydrologie
dwarsverhang (Begrip)Lid vanhydrologie
eb (Begrip)Lid vanhydrologie
eboverschot (Begrip)Lid vanhydrologie
eboverschot (Begrip)Lid vanhydrologie
ebvolume (Begrip)Lid vanhydrologie
eenheid (Begrip)Lid vanhydrologie
eenlinggolf (Begrip)Lid vanhydrologie
eenparige stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
effectieve porositeit (Begrip)Lid vanhydrologie
energie verhang (Begrip)Lid vanhydrologie
energiehoogte (Begrip)Lid vanhydrologie
erosie (Begrip)Lid vanhydrologie
estuarium (Begrip)Lid vanhydrologie
evenwichtsdiepte (Begrip)Lid vanhydrologie
gedeeltelijk afgesloten grondwater (Begrip)Lid vanhydrologie
gemiddeld tijverschil (Begrip)Lid vanhydrologie
gemiddelde zeestand (Begrip)Lid vanhydrologie
getij (Begrip)Lid vanhydrologie
getijrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
getijvolume (Begrip)Lid vanhydrologie
golfoploop (Begrip)Lid vanhydrologie
gravitatie stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
grensdiepte (Begrip)Lid vanhydrologie
greppel (Begrip)Lid vanhydrologie
grid (Begrip)Lid vanhydrologie
groene rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
grondijs (Begrip)Lid vanhydrologie
grondwaterscheiding (Begrip)Lid vanhydrologie
grondwaterspiegel (Begrip)Lid vanhydrologie
handhavingactie (Begrip)Lid vanhydrologie
havenhoofd (Begrip)Lid vanhydrologie
hoge vloed (Begrip)Lid vanhydrologie
hoofdwaterkering (Begrip)Lid vanhydrologie
hoogwater (Begrip)Lid vanhydrologie
hoogwater rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
hoogwater zee (Begrip)Lid vanhydrologie
hoogwaterafvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
hydraulische ruwheid (Begrip)Lid vanhydrologie
hydraulische straal (Begrip)Lid vanhydrologie
hydrologie (Begrip)Lid vanhydrologie
hydrologisch regime (Begrip)Lid vanhydrologie
hydrostatische druk (Begrip)Lid vanhydrologie
ijs (Begrip)Lid vanhydrologie
ijsbezetting (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltatie (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie algemeen (Begrip)Lid vanhydrologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Lid vanhydrologie
inlaagdijk (Begrip)Lid vanhydrologie
inlaat (Begrip)Lid vanhydrologie
inlaatopening (Begrip)Lid vanhydrologie
inlaatsluis (Begrip)Lid vanhydrologie
kanaal (Begrip)Lid vanhydrologie
kanaliseren (Begrip)Lid vanhydrologie
keersluis (Begrip)Lid vanhydrologie
kentering (Begrip)Lid vanhydrologie
knooppunt (Begrip)Lid vanhydrologie
korte golf (Begrip)Lid vanhydrologie
kreek (Begrip)Lid vanhydrologie
kritische afvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
kritische stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
kwel (Begrip)Lid vanhydrologie
kwelder (Begrip)Lid vanhydrologie
laag laag water spring (Begrip)Lid vanhydrologie
laagwater (Begrip)Lid vanhydrologie
lange golf (Begrip)Lid vanhydrologie
looptijd (Begrip)Lid vanhydrologie
lozing (Begrip)Lid vanhydrologie
maansverloop (Begrip)Lid vanhydrologie
maatgevende afvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
meander (Begrip)Lid vanhydrologie
meer (Begrip)Lid vanhydrologie
meetnet (Begrip)Lid vanhydrologie
model (Begrip)Lid vanhydrologie
molaire fractie van waterdamp (Begrip)Lid vanhydrologie
mui (Begrip)Lid vanhydrologie
natte omtrek (Begrip)Lid vanhydrologie
natte oppervlakte (Begrip)Lid vanhydrologie
natuurlijke regulatie (Begrip)Lid vanhydrologie
natuurlijke stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
neer (Begrip)Lid vanhydrologie
neerslag (Begrip)Lid vanhydrologie
neerslagoverschot (Begrip)Lid vanhydrologie
neerslagtekort (Begrip)Lid vanhydrologie
negatieve stuwkromme (Begrip)Lid vanhydrologie
niet eenparige stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
normaal waterpeil (Begrip)Lid vanhydrologie
normaalbreedte (Begrip)Lid vanhydrologie
normaallijn (Begrip)Lid vanhydrologie
normfrequentie (Begrip)Lid vanhydrologie
onderbemaling waterkwaliteit (Begrip)Lid vanhydrologie
ontwatering (Begrip)Lid vanhydrologie
onverzadigde zone (Begrip)Lid vanhydrologie
opgeloste stof (Begrip)Lid vanhydrologie
oppervlaktewater (Begrip)Lid vanhydrologie
opwaaiing (Begrip)Lid vanhydrologie
overlaat (Begrip)Lid vanhydrologie
paalrij (Begrip)Lid vanhydrologie
peilbeheer (Begrip)Lid vanhydrologie
peilbuis (Begrip)Lid vanhydrologie
peilschaal (Begrip)Lid vanhydrologie
plaat (Begrip)Lid vanhydrologie
plaatshoogte (Begrip)Lid vanhydrologie
polder (Begrip)Lid vanhydrologie
poriëngetal (Begrip)Lid vanhydrologie
porositeit (Begrip)Lid vanhydrologie
priel (Begrip)Lid vanhydrologie
primaire porositeit (Begrip)Lid vanhydrologie
refractie (Begrip)Lid vanhydrologie
regen (Begrip)Lid vanhydrologie
regenrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
reststroom (Begrip)Lid vanhydrologie
rioolstelsel (Begrip)Lid vanhydrologie
rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
rivierbed (Begrip)Lid vanhydrologie
riviertak (Begrip)Lid vanhydrologie
saliniteit (Begrip)Lid vanhydrologie
samengetrokken straal (Begrip)Lid vanhydrologie
schaardijk (Begrip)Lid vanhydrologie
schietend water (Begrip)Lid vanhydrologie
schor (Begrip)Lid vanhydrologie
schutsluis (Begrip)Lid vanhydrologie
sectie (Begrip)Lid vanhydrologie
sedimentatie (Begrip)Lid vanhydrologie
seiche (Begrip)Lid vanhydrologie
sifon (Begrip)Lid vanhydrologie
sloot (Begrip)Lid vanhydrologie
sluisgang (Begrip)Lid vanhydrologie
smeltwater rivier (Begrip)Lid vanhydrologie
snelle afvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
spaarbekken (Begrip)Lid vanhydrologie
spectrale deininghoogte (Begrip)Lid vanhydrologie
spuikom (Begrip)Lid vanhydrologie
spuisluis (Begrip)Lid vanhydrologie
staand water (Begrip)Lid vanhydrologie
stijghoogte (Begrip)Lid vanhydrologie
stijghoogteoppervlak (Begrip)Lid vanhydrologie
storm (Begrip)Lid vanhydrologie
stormvloed (Begrip)Lid vanhydrologie
stormvloedkering (Begrip)Lid vanhydrologie
straal (Begrip)Lid vanhydrologie
strang (Begrip)Lid vanhydrologie
strijklengte (Begrip)Lid vanhydrologie
stromend water (Begrip)Lid vanhydrologie
stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
stroom (Begrip)Lid vanhydrologie
stroomafwaarts (Begrip)Lid vanhydrologie
stroombaan (Begrip)Lid vanhydrologie
stroomgebied (Begrip)Lid vanhydrologie
stroomkrib (Begrip)Lid vanhydrologie
stroomlijn (Begrip)Lid vanhydrologie
stroomopwaarts (Begrip)Lid vanhydrologie
stroomvoerend profiel (Begrip)Lid vanhydrologie
stroomvoerende breedte (Begrip)Lid vanhydrologie
stuw (Begrip)Lid vanhydrologie
stuwdam (Begrip)Lid vanhydrologie
stuwkromme (Begrip)Lid vanhydrologie
talweg (Begrip)Lid vanhydrologie
tensiometer (Begrip)Lid vanhydrologie
terp (Begrip)Lid vanhydrologie
tijdstap (Begrip)Lid vanhydrologie
topafvoer (Begrip)Lid vanhydrologie
topstand (Begrip)Lid vanhydrologie
topvervlakking (Begrip)Lid vanhydrologie
translatiegolf (Begrip)Lid vanhydrologie
turbulente stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
turbulente stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
tweede hoogwater bij dubbelhoogwater (Begrip)Lid vanhydrologie
tweepunts methode (Begrip)Lid vanhydrologie
uiterwaard (Begrip)Lid vanhydrologie
uitlaat (Begrip)Lid vanhydrologie
uitputtingskromme (Begrip)Lid vanhydrologie
uitwateringssluis (Begrip)Lid vanhydrologie
vaargeul (Begrip)Lid vanhydrologie
val (Begrip)Lid vanhydrologie
variabele stroming (Begrip)Lid vanhydrologie
veenoxidatie (Begrip)Lid vanhydrologie
verdampingsproces (Begrip)Lid vanhydrologie
verhang (Begrip)Lid vanhydrologie
verlaging van het peil onder invloed van de wind. (Begrip)Lid vanhydrologie
verval (Begrip)Lid vanhydrologie
verzadigde zone (Begrip)Lid vanhydrologie
verzilting (Begrip)Lid vanhydrologie
vijfpunts methode (Begrip)Lid vanhydrologie
vijver (Begrip)Lid vanhydrologie
viscositeit (Begrip)Lid vanhydrologie
vispassage (Begrip)Lid vanhydrologie
vloed (Begrip)Lid vanhydrologie
vloedgolf (Begrip)Lid vanhydrologie
vloedkentering (Begrip)Lid vanhydrologie
vloedoverschot (Begrip)Lid vanhydrologie
vloedvolume (Begrip)Lid vanhydrologie
vrije straal (Begrip)Lid vanhydrologie
wad (Begrip)Lid vanhydrologie
wantij (Begrip)Lid vanhydrologie
was (Begrip)Lid vanhydrologie
waterbeheer (Begrip)Lid vanhydrologie
waterdiepte (Begrip)Lid vanhydrologie
waterdruk (Begrip)Lid vanhydrologie
waterloop (Begrip)Lid vanhydrologie
weerstandscoëfficiënt (Begrip)Lid vanhydrologie
wervel (Begrip)Lid vanhydrologie
winterbed (Begrip)Lid vanhydrologie
zeearm (Begrip)Lid vanhydrologie
zeegang (Begrip)Lid vanhydrologie
zeereep (Begrip)Lid vanhydrologie
zeewering (Begrip)Lid vanhydrologie
zetting (Begrip)Lid vanhydrologie
zijrivier (Begrip)Lid vanhydrologie
zinker (Begrip)Lid vanhydrologie
zomerbed (Begrip)Lid vanhydrologie
zoutindringing (Begrip)Lid vanhydrologie
zouttong (Begrip)Lid vanhydrologie
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
1d-interne randvoorwaarde (Begrip)Lid van Aquohydrologie
1d-vak afstand (Begrip)Lid van Aquohydrologie
Normaal Amsterdams Peil (Begrip)Lid van Aquohydrologie
Tweede Algemene Waterpassing (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanlandige wind (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aannames van dupuit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aantal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanvang condities ijking (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanvoercapaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanvoeren (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanwas (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
absolute waterdruk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
achtergrondwaarde (Begrip)Lid van Aquohydrologie
achterloopsheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
additionele berging (Begrip)Lid van Aquohydrologie
adsorptie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
adsorptiecomplex (Begrip)Lid van Aquohydrologie
advectie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
af-/aanvoergebied (Begrip)Lid van Aquohydrologie
af-/aanvoervak (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afgesloten grondwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aflaat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aflandige wind (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afsluiter model (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afsnijding (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afstroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afstromingdiagram (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afstromingdiepte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoer tussen de oevers (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerbare neerslag (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoercapaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoercoëfficiënt (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerduurlijn (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerfrequentie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoergolf (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerhydrologie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerkromme (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoervak (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afvoerverlooplijn (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afwaaiing (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afwatering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afwateringseenheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
afwijkend streefpeil (Begrip)Lid van Aquohydrologie
agger (Begrip)Lid van Aquohydrologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Lid van Aquohydrologie
algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip)Lid van Aquohydrologie
antropogeen (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aquaduct (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aquaflow (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aquiclude (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aquifer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aquifuge (Begrip)Lid van Aquohydrologie
aquitard (Begrip)Lid van Aquohydrologie
artesische boring (Begrip)Lid van Aquohydrologie
artesische omstandigheden (Begrip)Lid van Aquohydrologie
astronomisch getij (Begrip)Lid van Aquohydrologie
atmotroof (Begrip)Lid van Aquohydrologie
b-water (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bakjesmodel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bandbreedte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bandijk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bank (Begrip)Lid van Aquohydrologie
basisafvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
basisafvoer index (Begrip)Lid van Aquohydrologie
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf) (Begrip)Lid van Aquohydrologie
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Lid van Aquohydrologie
basispeil (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bedvormende afvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
beek (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bekken (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bemalen (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bemalinggebied (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
beneden rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
benedengrens (Begrip)Lid van Aquohydrologie
benedenrivierengebied (Begrip)Lid van Aquohydrologie
benutten (van regenwater) (Begrip)Lid van Aquohydrologie
beregening (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bergbassin (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bergende breedte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging in randvoorziening (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging meer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging minder (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging op straat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bergingscapaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bijkomende gegevens (Begrip)Lid van Aquohydrologie
binnendijks (Begrip)Lid van Aquohydrologie
binnenwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
binnenwaterkering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemdaling (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemruwheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemtransport (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemval (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bodemwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
boezem (Begrip)Lid van Aquohydrologie
boezempeil (Begrip)Lid van Aquohydrologie
boezemwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bovenrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bovenrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
branding (Begrip)Lid van Aquohydrologie
breken van een golf (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bronbemaling (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bronnering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
bronwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
buitendijks (Begrip)Lid van Aquohydrologie
buitenwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
capaciteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
capillair water (Begrip)Lid van Aquohydrologie
chorologische classificatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
compartiment (Begrip)Lid van Aquohydrologie
consolidatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
consumptief watergebruik (Begrip)Lid van Aquohydrologie
contractiecoëfficiënt (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
daling (Begrip)Lid van Aquohydrologie
daling (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dam (Begrip)Lid van Aquohydrologie
debiet (Begrip)Lid van Aquohydrologie
deining (Begrip)Lid van Aquohydrologie
delta (Begrip)Lid van Aquohydrologie
diepzee (Begrip)Lid van Aquohydrologie
diffractie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dirchlet randvoorwaarde (Begrip)Lid van Aquohydrologie
doodtij (Begrip)Lid van Aquohydrologie
doorlaatsluis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
draaikolk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drain (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drainage (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drainagebuis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drempel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drempel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
driepuntsmethode (Begrip)Lid van Aquohydrologie
driftstroom (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drinkwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drinkwaterreservoir (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drooglegging (Begrip)Lid van Aquohydrologie
droogte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
druk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
drukhoogte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
duiker (Begrip)Lid van Aquohydrologie
duinvoet (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dwarsdoorsnede (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dwarsprofiel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
dwarsverhang (Begrip)Lid van Aquohydrologie
eb (Begrip)Lid van Aquohydrologie
eboverschot (Begrip)Lid van Aquohydrologie
eboverschot (Begrip)Lid van Aquohydrologie
ebvolume (Begrip)Lid van Aquohydrologie
eenheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
eenlinggolf (Begrip)Lid van Aquohydrologie
eenparige stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
effectieve porositeit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
energie verhang (Begrip)Lid van Aquohydrologie
energiehoogte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
erosie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
estuarium (Begrip)Lid van Aquohydrologie
evenwichtsdiepte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
gedeeltelijk afgesloten grondwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
gemiddeld tijverschil (Begrip)Lid van Aquohydrologie
gemiddelde zeestand (Begrip)Lid van Aquohydrologie
getij (Begrip)Lid van Aquohydrologie
getijrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
getijvolume (Begrip)Lid van Aquohydrologie
golfoploop (Begrip)Lid van Aquohydrologie
gravitatie stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
grensdiepte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
greppel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
grid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
groene rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
grondijs (Begrip)Lid van Aquohydrologie
grondwaterscheiding (Begrip)Lid van Aquohydrologie
grondwaterspiegel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
handhavingactie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
havenhoofd (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hoge vloed (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hoofdwaterkering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hoogwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hoogwater rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hoogwater zee (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hoogwaterafvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hydraulische ruwheid (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hydraulische straal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hydrologie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hydrologisch regime (Begrip)Lid van Aquohydrologie
hydrostatische druk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
ijs (Begrip)Lid van Aquohydrologie
ijsbezetting (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie algemeen (Begrip)Lid van Aquohydrologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
inlaagdijk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
inlaat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
inlaatopening (Begrip)Lid van Aquohydrologie
inlaatsluis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kanaal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kanaliseren (Begrip)Lid van Aquohydrologie
keersluis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kentering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
knooppunt (Begrip)Lid van Aquohydrologie
korte golf (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kreek (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kritische afvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kritische stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kwel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
kwelder (Begrip)Lid van Aquohydrologie
laag laag water spring (Begrip)Lid van Aquohydrologie
laagwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
lange golf (Begrip)Lid van Aquohydrologie
looptijd (Begrip)Lid van Aquohydrologie
lozing (Begrip)Lid van Aquohydrologie
maansverloop (Begrip)Lid van Aquohydrologie
maatgevende afvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
meander (Begrip)Lid van Aquohydrologie
meer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
meetnet (Begrip)Lid van Aquohydrologie
model (Begrip)Lid van Aquohydrologie
molaire fractie van waterdamp (Begrip)Lid van Aquohydrologie
mui (Begrip)Lid van Aquohydrologie
natte omtrek (Begrip)Lid van Aquohydrologie
natte oppervlakte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
natuurlijke regulatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
natuurlijke stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
neer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
neerslag (Begrip)Lid van Aquohydrologie
neerslagoverschot (Begrip)Lid van Aquohydrologie
neerslagtekort (Begrip)Lid van Aquohydrologie
negatieve stuwkromme (Begrip)Lid van Aquohydrologie
niet eenparige stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
normaal waterpeil (Begrip)Lid van Aquohydrologie
normaalbreedte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
normaallijn (Begrip)Lid van Aquohydrologie
normfrequentie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
onderbemaling waterkwaliteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
ontwatering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
onverzadigde zone (Begrip)Lid van Aquohydrologie
opgeloste stof (Begrip)Lid van Aquohydrologie
oppervlaktewater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
opwaaiing (Begrip)Lid van Aquohydrologie
overlaat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
paalrij (Begrip)Lid van Aquohydrologie
peilbeheer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
peilbuis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
peilschaal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
plaat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
plaatshoogte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
polder (Begrip)Lid van Aquohydrologie
poriëngetal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
porositeit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
priel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
primaire porositeit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
refractie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
regen (Begrip)Lid van Aquohydrologie
regenrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
reststroom (Begrip)Lid van Aquohydrologie
rioolstelsel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
rivierbed (Begrip)Lid van Aquohydrologie
riviertak (Begrip)Lid van Aquohydrologie
saliniteit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
samengetrokken straal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
schaardijk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
schietend water (Begrip)Lid van Aquohydrologie
schor (Begrip)Lid van Aquohydrologie
schutsluis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
sectie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
sedimentatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
seiche (Begrip)Lid van Aquohydrologie
sifon (Begrip)Lid van Aquohydrologie
sloot (Begrip)Lid van Aquohydrologie
sluisgang (Begrip)Lid van Aquohydrologie
smeltwater rivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
snelle afvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
spaarbekken (Begrip)Lid van Aquohydrologie
spectrale deininghoogte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
spuikom (Begrip)Lid van Aquohydrologie
spuisluis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
staand water (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stijghoogte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stijghoogteoppervlak (Begrip)Lid van Aquohydrologie
storm (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stormvloed (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stormvloedkering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
straal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
strang (Begrip)Lid van Aquohydrologie
strijklengte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stromend water (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroom (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroomafwaarts (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroombaan (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroomgebied (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroomkrib (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroomlijn (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroomopwaarts (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroomvoerend profiel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stroomvoerende breedte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stuw (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stuwdam (Begrip)Lid van Aquohydrologie
stuwkromme (Begrip)Lid van Aquohydrologie
talweg (Begrip)Lid van Aquohydrologie
tensiometer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
terp (Begrip)Lid van Aquohydrologie
tijdstap (Begrip)Lid van Aquohydrologie
topafvoer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
topstand (Begrip)Lid van Aquohydrologie
topvervlakking (Begrip)Lid van Aquohydrologie
translatiegolf (Begrip)Lid van Aquohydrologie
turbulente stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
turbulente stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
tweede hoogwater bij dubbelhoogwater (Begrip)Lid van Aquohydrologie
tweepunts methode (Begrip)Lid van Aquohydrologie
uiterwaard (Begrip)Lid van Aquohydrologie
uitlaat (Begrip)Lid van Aquohydrologie
uitputtingskromme (Begrip)Lid van Aquohydrologie
uitwateringssluis (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vaargeul (Begrip)Lid van Aquohydrologie
val (Begrip)Lid van Aquohydrologie
variabele stroming (Begrip)Lid van Aquohydrologie
veenoxidatie (Begrip)Lid van Aquohydrologie
verdampingsproces (Begrip)Lid van Aquohydrologie
verhang (Begrip)Lid van Aquohydrologie
verlaging van het peil onder invloed van de wind. (Begrip)Lid van Aquohydrologie
verval (Begrip)Lid van Aquohydrologie
verzadigde zone (Begrip)Lid van Aquohydrologie
verzilting (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vijfpunts methode (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vijver (Begrip)Lid van Aquohydrologie
viscositeit (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vispassage (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vloed (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vloedgolf (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vloedkentering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vloedoverschot (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vloedvolume (Begrip)Lid van Aquohydrologie
vrije straal (Begrip)Lid van Aquohydrologie
wad (Begrip)Lid van Aquohydrologie
wantij (Begrip)Lid van Aquohydrologie
was (Begrip)Lid van Aquohydrologie
waterbeheer (Begrip)Lid van Aquohydrologie
waterdiepte (Begrip)Lid van Aquohydrologie
waterdruk (Begrip)Lid van Aquohydrologie
waterloop (Begrip)Lid van Aquohydrologie
weerstandscoëfficiënt (Begrip)Lid van Aquohydrologie
wervel (Begrip)Lid van Aquohydrologie
winterbed (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zeearm (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zeegang (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zeereep (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zeewering (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zetting (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zijrivier (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zinker (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zomerbed (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zoutindringing (Begrip)Lid van Aquohydrologie
zouttong (Begrip)Lid van Aquohydrologie