infiltratiesloot

Versie door HEAbot (overleg | bijdragen) op 22 nov 2022 om 04:00
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Eigenschappen

Voorkeurslabelinfiltratiesloot
DefinitieEen infiltatiesloot is een waterloop die vaak droog staat en niet in verbinding staat met enig ander oppervlaktewaterlichaam. Tijdens hevige regenbuien wordt het water van het achtergelegen gebied in deze sloot vastgehouden en geborgen en infiltreert het op een natuurlijke wijze in de bodem.
Publieksvriendelijke toelichtingEen droge greppel die bij hevige regenbuien overtollig (straat)water kan vasthouden en bergen. (bron: Park21)
Synonieminfiltratiesloten, zaksloot, zaksloten, bezinksloot, bezinksloten
Toelichting op definitieEen infiltratiesloot is dus kort gezegt een regenwaterinfiltratievoorziening in het buitengebied.


Infiltratiesloten bevinden zich in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's vooral op het Drents Plateau. Het oppervlaktewater van het achter gelegen gebied stroomt naar de zaksloot en infiltreert dan in de bodem. Wordt het oppervlaktewater verzamelt in een zakput en infiltreert het water hier in de bodem dan noemt men dit een infiltratieveld. (bron: Hunze en Aa's)

Een zaksloot is een in het grondlichaam gegraven verdieping ten behoeve van de berging van water wat van de weg afstroomt. Een verbinding met andere watergangen is afwezig. De zaksloot staat regelmatig droog. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL), code: OB01061)

Een zaksloot is een uitgraving waarin hemelwater tijdelijk wordt opgevangen en vervolgens wegzakt in de ondergrond. (bron: Nomenclatuur van weg en verkeer / CROW)

(bron: ABDL)
Voorbeeldhttps://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/@184878/bezinksloot/
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-4472, https://data.crow.nl/thesaurus/term/29BF2EAB-1D4B-4A39-89FE-2A180C06FE5D
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
infiltratieslootBreder
infiltratieslootBron van
infiltratieslootGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg