algemene regels keur (waterschap Hunze en Aa's)

Eigenschappen

Voorkeurslabelalgemene regels keur (waterschap Hunze en Aa's)In de Algemene regels keur van waterschap Hunze en Aa's staan algemene regels waaraan de ingeland zich moet houden als het werkzaamheden wil uitvoeren in de invloedssfeer van het waterschap.
DefinitieIn de Algemene regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. keurVerordening van een waterschap of hoogheemraadschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken. van waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. staan algemene regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. waaraan de ingelandEigenaar, huurder of gebruiker van land of gebouw(en) in het gebied van een waterschap. zich moet houden als het werkzaamheden wil uitvoeren in de invloedssfeer van het waterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd..
Synoniemalgemene regel keurIn de Algemene regels keur van waterschap Hunze en Aa's staan algemene regels waaraan de ingeland zich moet houden als het werkzaamheden wil uitvoeren in de invloedssfeer van het waterschap., algemene regels keurIn de Algemene regels keur van waterschap Hunze en Aa's staan algemene regels waaraan de ingeland zich moet houden als het werkzaamheden wil uitvoeren in de invloedssfeer van het waterschap., Algemene regels keurIn de Algemene regels keur van waterschap Hunze en Aa's staan algemene regels waaraan de ingeland zich moet houden als het werkzaamheden wil uitvoeren in de invloedssfeer van het waterschap.
Toelichting op definitieWaterschap Hunze en Aa’sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. vervangt zoveel mogelijk de watervergunningenDe watervergunning is een gebundelde vergunning voor het verrichten van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater. KeurVerordening van een waterschap of hoogheemraadschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken. door algemene regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien.. Als degene, die een bepaald werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. of activiteit wil uitvoeren, zich houdt aan die algemene regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. dan heeft hij geen watervergunningDe watervergunning is een gebundelde vergunning voor het verrichten van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater. nodig. Soms moet nog welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. een meldingEen binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit, meestal in de vorm van een klacht of noodsignaal. worden gedaan, zodat het waterschap zo nodig op de hoogte blijft van wat waar wordt gedaan.
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/1-Steiger.pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.hunzeenaas.nl/zelf-regelen/regelgeving/keur/

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
algemene regels keur (waterschap Hunze en Aa's)In de Algemene regels keur van waterschap Hunze en Aa's staan algemene regels waaraan de ingeland zich moet houden als het werkzaamheden wil uitvoeren in de invloedssfeer van het waterschap.Breder
  • keur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algemene regels keur (waterschap Hunze en Aa's)In de Algemene regels keur van waterschap Hunze en Aa's staan algemene regels waaraan de ingeland zich moet houden als het werkzaamheden wil uitvoeren in de invloedssfeer van het waterschap.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
algemene regels keur (waterschap Hunze en Aa's)In de Algemene regels keur van waterschap Hunze en Aa's staan algemene regels waaraan de ingeland zich moet houden als het werkzaamheden wil uitvoeren in de invloedssfeer van het waterschap.Gerelateerd
  • waterschap Hunze en Aa's (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg