afvoerbare neerslag

Eigenschappen

Voorkeurslabelafvoerbare neerslagDeel van de netto neerslag dat oppervlakkig of ondergronds tot afvoer komt in het oppervlaktewater.
DefinitieDeel van de netto neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. dat oppervlakkig of ondergronds tot afvoer komt in het oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27085&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afvoerbare neerslagDeel van de netto neerslag dat oppervlakkig of ondergronds tot afvoer komt in het oppervlaktewater.Breder
  • neerslag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afvoerbare neerslagDeel van de netto neerslag dat oppervlakkig of ondergronds tot afvoer komt in het oppervlaktewater.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afvoerfrequentie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdafvoerbare neerslagDeel van de netto neerslag dat oppervlakkig of ondergronds tot afvoer komt in het oppervlaktewater.
afvoergolf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdafvoerbare neerslagDeel van de netto neerslag dat oppervlakkig of ondergronds tot afvoer komt in het oppervlaktewater.
Rdf.jpg