06-GPS

Eigenschappen

Voorkeurslabel06-GPSLandelijk netwerk van referentiestations die de satelliet waarnemen doorsturen naar een rekencentrum De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt.
DefinitieLandelijk netwerkGeheel van met elkaar verbonden objecten, die gezamenlijk een functie vervullen. van referentiestations die de satelliet waarnemenDenkproces dat resulteert in een observatie. doorsturen naar een rekencentrum De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPSEen satelliet radio plaatsbepaling, navigatie en tijdbepaling systeem in beheer bij de Amerikaanse overheid-toestelAfgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed. zodat een nauwkeurigheidHet totaal van precisie en betrouwbaarheid. tot op enkele centimeters wordt bereikt.
Synoniem06-gpsLandelijk netwerk van referentiestations die de satelliet waarnemen doorsturen naar een rekencentrum De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt., 06 gpsLandelijk netwerk van referentiestations die de satelliet waarnemen doorsturen naar een rekencentrum De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt.
Toelichting op definitieOp het dak van het waterschapsgebouwEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert. in Veendam staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. een 06-GPSLandelijk netwerk van referentiestations die de satelliet waarnemen doorsturen naar een rekencentrum De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt. referentiestationEen referentiestation zorgt ervoor dat afwijkingen bij de positiebepaling (met GPS) gereduceerd kunnen worden..

In totaal vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. 43 referentiestations het landelijk dekkende netwerkGeheel van met elkaar verbonden objecten, die gezamenlijk een functie vervullen. van 06-GPSLandelijk netwerk van referentiestations die de satelliet waarnemen doorsturen naar een rekencentrum De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt.. Op deze locatiesAanduiding van de geografische plaats van een object. zijn GNSSEen wereldwijd systeem voor de bepaling van positie, tijd en snelheid bevattende een ruimte, grond en gebruikers segment-antennes zodanig gemonteerd dat er een vrije horizon is en dus alle satellietenIn de astronomie is een satelliet een object dat in een baan om een ander object beweegt. Dit is vrijwel altijd onder invloed van de zwaartekracht, met, in het geval van een kunstmaan, alleen aandrijving voor koerscorrecties. in zicht kunnen worden waargenomen. Daarnaast staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. alle apparatuurMet hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen. binnen een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. op een afgeschermde, beveiligde plaats.

De 06-GPSLandelijk netwerk van referentiestations die de satelliet waarnemen doorsturen naar een rekencentrum De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt. referentiestations staan op een onderlinge afstand van gemiddeld 40 kilometer gepositioneerd. Om tot aan de grens een goede dekking te kunnen garanderen is er in samenwerking met zowel Duitse als Belgische overheidsinstanties overeengekomen om GPSEen satelliet radio plaatsbepaling, navigatie en tijdbepaling systeem in beheer bij de Amerikaanse overheid data van stations in het grensgebied met elkaar uit te wisselen.
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.06-gps.nl/netwerk-techniek/
Afbeelding van06-GPS


06GPS_Stations_2015-242x300.png

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
06-GPSLandelijk netwerk van referentiestations die de satelliet waarnemen doorsturen naar een rekencentrum De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
06-GPSLandelijk netwerk van referentiestations die de satelliet waarnemen doorsturen naar een rekencentrum De gecorrigeerde informatie wordt doorgestuurd naar het GPS-toestel zodat een nauwkeurigheid tot op enkele centimeters wordt bereikt.Gerelateerd
  • landmeetkunde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpgZie ook : https://www.gps.nl/wat_is_gps-.html